--- NAVIGATIE ---

Beitske Yntes Kingma   

 

Beitske Yntes Kingma


Geboren op zaterdag 28 maart 1789 te Poppingawier als tweede kind. Vrouw. Gedoopt op zaterdag 28 maart 1789 te Irnsum r.k.. Doopgetuige was Sake Oenes.
Wonende te Oosterwierum.
Overleden op zondag 14 maart 1875 te Oosterwierum 85 jaar oud.

Beitske trouwt r.k. kerk op dinsdag 11 mei 1813 te Irnsum (in facie ecclesia) met Jacob Popkes Langedijk.


Beitsche Y. Kingma, weduwe J.P. Langedijk, hat yn 1873 in kearsenstander jown oan de parochje Easterwierrum Ynskripsje: gegeven ter eere Gods door P.J. Langedijk en echtgenoot op 8 october 1876, den dag waarop pastoor Ydema juist 30 jaren, deze parochie bediend had. (út De Brêge dy't bliuwt, side 148).

 
 • Haar vader is:

 • Ynte Yntes Kingma
  Geboren ongeveer 1751 als zesde kind. Man.
  Wonende te Poppingawier als bakker.
  Overleden op vrijdag 22 december 1820 te Rauwerderhem.

 • Haar moeder is:

 • Renske Harmens Engwirda
  Geboren op zondag 14 oktober 1759 te Poppingawier als vierde kind. Vrouw.
  Wonende te Poppingawier.
  Overleden op vrijdag 27 november 1846 te Irnsum 87 jaar oud.

 

Gehuwd (1)

op zaterdag 8 mei 1813 te Mairie Jorwerd / Baarderadeel (zelf 24 jaar oud) met de 27-jarige:
 • Jacob Popkes Langedijk
  Geboren op vrijdag 14 oktober 1785 te Oosterwierum. Man. Gedoopt op zaterdag 15 oktober 1785 te Wijtgaard r.k.. Doopgetuige was Lysbeth Sjoukes.
  Wonende te Oosterwierum.
  Overleden op zaterdag 10 september 1836 50 jaar oud.

 • 1 kind uit dit huwelijk:
  voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  Regina Jacobs (Yna) 13- 7-1830 Oosterwierum 15-10-1872 Sneek 42 Francis... 8

 

Gehuwd (2)

op woensdag 22 juni 1842 te Baarderadeel (zelf 53 jaar oud) met de 64-jarige:
 • Eeltje Durks Kortrijk
  Geboren op zondag 24 augustus 1777 te Winsum. Man. Gedoopt op zondag 24 augustus 1777 te Dronrijp. Doopgetuige was zijn oom Louw Eeltjes Kortrijk.
  Overleden op vrijdag 25 november 1864 te Oosterwierum 87 jaar oud.
 • 3 kinderen uit ander(e) huwelijk(en)/relatie(s).


 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl