--- NAVIGATIE ---

Obe Fokkes Ypma   

 

Obe Fokkes Ypma


Geboren te Witmarsum als derde kind. Man. Gedoopt op zaterdag 24 september 1785 te Bolsward rk St. Franciscus. Doopgetuige is zijn oom Jan Yebs.
Wonende te Achlum als koemelker.
Overleden op donderdag 24 september 1868 te Achlum.


Hy hie gjin bern.


 
 • Zijn vader is:

 • Fokke Yebs Ypma
  Geboren te Arum als tweede kind. Man. Gedoopt op woensdag 24 februari 1745 te Bolsward rk St. Franciscus. Doopgetuige is zijn oom Tjeerd Fokkes.
  Wonende te Witmarsum en te Ferwoude als boer.
  Overleden op donderdag 31 december 1829 te Pingjum.

 • Zijn moeder is:

 • Baukje Everts
  Geboren te Dronrijp als eerste kind. Vrouw. Gedoopt op maandag 29 september 1755 te Dronrijp rk. Doopgetuige is haar oom Willem Jans.
  Wonende te Witmarsum en te Schraard.
  Overleden op vrijdag 4 oktober 1816 te Pingjum. Een bidprentje is aanwezig.

 

Gehuwd

op zaterdag 14 mei 1825 te Hennaarderadeel (zelf 39 jaar oud) met de 34-jarige:
 • Jetske Bouwes (Juliana) van den Oever
  Geboren te Workum. Vrouw. Gedoopt op dinsdag 25 januari 1791 te Workum rk. Doopgetuige is Akke Reins.
  Overleden op zaterdag 25 december 1869 te Bolsward. Begraven te Arum. Een bidprentje is aanwezig.

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl