--- NAVIGATIE ---

Grietje Aukes Homminga   

 

Grietje Aukes Homminga


Geboren te Kubaard als vijfde kind. Vrouw. Gedoopt op dinsdag 31 augustus 1784 te Bolsward St.Martinus r.k.. Doopgetuige is Grietje Jans Faber.
Overleden op vrijdag 20 november 1807 te Franeker.
 • Haar vader is:

 • Auke Sieuwkes (Augustinus) (Siuckes) Homminga
  Geboren te Burgwerd - Sjungadijk als zevende kind. Man. Gedoopt op donderdag 1 februari 1742 te Bolsward - St.Martinus r.k.. Doopgetuige is zijn tante Klaaske Sybes (Salverda).
  Wonende te Tjerkwerd, Kubaard en te Franeker als huisman.
  Overleden op zondag 14 oktober 1804 te Franeker.

 • Haar moeder is:

 • Lysbeth Harmens
  Geboren op donderdag 2 november 1747 te Mantgum als eerste kind. Vrouw. Gedoopt op donderdag 2 november 1747 te Wijtgaard r.k.. Doopgetuige is Tjitske Joekes.
  Wonende te Mantgum, Kubaard en te Franeker.
  Overleden op donderdag 14 augustus 1806 te Franeker 58 jaar oud.

 

Gehuwd

op zondag 25 januari 1807 te Franeker (zelf 22 jaar oud) met de 31-jarige:
 • Ane Pieters Andringa
  Geboren te Herbaijum. Man. Gedoopt op maandag 20 maart 1775 te Franeker r.k.. Doopgetuige is zijn grootmoeder Antje Hotses.
  In leven boer.
  Overleden op vrijdag 19 maart 1858 te Franeker.

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl