--- NAVIGATIE ---

Johannes Sjoerds (Jan) Postma   

 

Johannes Sjoerds (Jan) Postma


Geboren op zondag 15 oktober 1780 te Abbega. Man. Gedoopt op maandag 16 oktober 1780 te Sensmeer - Blauwhuis (rk). Doopgetuige was Bokke Foppes.
Wonende te Tirns, Nijland (1810 tot 1812) en te Bolsward (Groot Eekwerd 1814 - 1859) als boer.
Overleden op dinsdag 13 maart 1860 te Bolsward 79 jaar oud. Begraven te Bolsward.


Johannes trouwt (r.k. kerk) op vrijdag 25 oktober 1805 te Roodhuis (huwelijksgetuigen waren Hoite Pieters en Rimert Wopkes) met Marijke.
Jan was boer te Nijland van 1810 tot 1812 en daarna tot zijn overlijden onder Bolsward op Groot Equard.  Jan neemt in 1811, wonende te Nijland, in de Mairie Nijland, folio 80v, voor zich en zijn dochter Agatha (7 maanden) de familienaam Postma aan. 

Hij huurde van 1814 tot 1859 Groot Eekwerd bij Bolsward.

 
 • Zijn vader is:

 • Sjoerd Sjoerds (Postma)
  Geboren op donderdag 10 december 1750 te Abbega. Man.
  Overleden op vrijdag 28 december 1781 te Abbega 31 jaar oud.

 • Zijn moeder is:

 • Sybrig Foppes Scheltinga
  Geboren op maandag 15 april 1754 te Oldeholpade als vijfde kind. Vrouw.
  Overleden op zaterdag 2 januari 1830 te Oldeholpade 75 jaar oud.

 

Gehuwd (1)

op vrijdag 25 oktober 1805 te Roodhuis (rk) (zelf 25 jaar oud) met de 26-jarige:
 • Marijke Hendriks (Maria)
  Geboren te Oosterend. Vrouw. Gedoopt op vrijdag 5 februari 1779 te Roodhuis (rk). Doopgetuige is haar tante Aafke Jans Tjepkema-Teppema.
  Wonende te Oosterend en te Bolsward.
  Overleden op woensdag 28 juni 1809 te Nijland.

 

Gehuwd (2)

op zaterdag 14 april 1810 te Bolsward (rk St.Franciscus) (zelf 29 jaar oud) met de 34-jarige:
 • Fokje Ottes Galema
  Geboren te Nijland als tweede kind. Vrouw. Gedoopt op vrijdag 22 december 1775 te Roodhuis (rk). Doopgetuige is haar grootmoeder Fokje Klazes.
  Wonende te Nijland en te Bolsward.
  Overleden op dinsdag 18 juni 1811 te Nijland. Begraven te Nijland.

 • 1 kind uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  1 Aagje Jans 4- 6-1811 Nijland 20-10-1846 Nijland 35 Jan Jans
  Huite F...
  9
  1 kind uit ander(e) huwelijk(en)/relatie(s).


 

Gehuwd (3)

op vrijdag 22 april 1814 te Mairie Tjerkwerd / Wonseradeel (zelf 33 jaar oud) met de 36-jarige:
 • Jetske Taekes (Yttje) van Teeken
  Geboren te Exmorra als zevende kind. Vrouw. Gedoopt op zondag 25 mei 1777 te Makkum (rk). Doopgetuige was haar tante Hieke Taekes (Hyke).
  Overleden op zondag 16 februari 1817 te Bolsward.

 • 1 kind uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud:
  1 Akke Jans 4- 7-1815 Nijland 2-12-1815 Nijland 0

 

Gehuwd (4)

op zondag 11 januari 1818 te Bolsward (zelf 37 jaar oud) met de 30-jarige:
 • Akke Siebrens van der Meulen
  Geboren in 1787 te Westhem als eerste kind. Vrouw. Gedoopt op maandag 13 augustus 1787 te Sensmeer - Blauwhuis (rk). Doopgetuige was Marten Durks.
  Overleden op woensdag 25 januari 1826 te Bolsward.

 • 4 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  partner:    kinderen:
  1 Sjoerd Jans 18- 1-1819 Bolsward  - -1884 Cathari...   
  2 Sieberen Jans 17- 8-1821 Bolsward  - -1899       
  3 Petrus Johannes 6- 1-1823 Bolsward  - -1896 Nieskje...   
  4 Baukje Jans 25- 1-1826 Bolsward   Wiebe H... 2

 

Gehuwd (5)

op zondag 1 oktober 1826 te Bolsward (zelf 45 jaar oud) met de 33-jarige:
 • Gatske Ypkes Visser
  Geboren te Greonterp. Vrouw. Gedoopt op donderdag 24 januari 1793 te Sensmeer - Blauwhuis (rk). Doopgetuige was haar tante Gatske Gosses.
  Overleden op zaterdag 8 maart 1879 te Bolsward.

 • 6 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  1 Luutske Jans 23-10-1827 Bolsward 19- 2-1878 Rien 50 Johanne... 4
  2 Akke 17- 6-1829 Bolsward 13- 9-1885 Bolsward 56 Evert H... 2
  3 Siebrigje Jans 14-11-1830 Bolsward 9- 5-1906 Bolsward 75 Haye Ge...   
  4 Otte Jans 20-12-1831 Bolsward 17-12-1913 Bolsward 81 Fokje F...
  Grietje...
  3
  5 Jetske Jans 21-12-1834 Bolsward             
  6 Marijke Jans 10- 8-1836 Bolsward             

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl