--- NAVIGATIE ---

Dirk Johannes Hollander   

 

Dirk Johannes Hollander


Geboren op donderdag 25 mei 1775 te Harlingen als eerste kind. Man.
In leven boer.
Overleden op vrijdag 4 juni 1813 te Sexbierum 38 jaar oud.

Hy liet by syn dea op 04-06-1813 om 18.00 oere yn hûs nr. 118 ûnder Seisbierrum oan vee, huisraad, gereedschap en lijfgoed nei f 3615,68.
Oan eigendommen 1/6 gedeelte in zathe en landen gelegen onder Pietersbierum groot 99 pondemaat, thans bewoond door Maaike Dirks, weduwe van Jan Dirks Hollander, en 1/3 gedeelte in 9 pondematen bouwland gelegen onder Sexbierum. (not. arch. 40.003 142)

 
 • Zijn vader is:

 • Johannes Dircks Hollander
  Geboren op maandag 24 juli 1747 te Dronrijp als derde kind. Man.
  Overleden op maandag 11 juni 1810 te Sexbierum 62 jaar oud.

 

Gehuwd

op zondag 22 januari 1809 te Harlingen RK (zelf 33 jaar oud) met de 29-jarige:
 • Trijntje Dirks Dijkstra
  Geboren op maandag 26 april 1779 te Winsum. Vrouw.

 • 3 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  1 Johannes Dirks 14-10-1809 Sexbierum 2- 2-1854 Franeker 44 Elisabe... 5
  2 Jan Dirks 12-12-1810 Sexbierum 11- 1-1839 Harlingen 28 Aafke R... 2
  3 Taekele Dirks 11- 6-1812 Sexbierum 10- 2-1879 Almenum 66 Aafke R... 3
  1 kind uit ander(e) huwelijk(en)/relatie(s).


 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl