--- NAVIGATIE ---

Klaas Reins Hettinga   

 

Klaas Reins Hettinga


Geboren te Ter Oele als vijfde kind. Man. Gedoopt op vrijdag 15 juli 1774 te Op de Heide-St.Nicolaasga (rk). Doopgetuige is zijn volle nicht Froukje Jelles de Boer.

Woont te Teroele, Terkaple en te Idzega
Beroep boer
Overleden dinsdag 27 juli 1858 te Idzega.

Op 23 december 1811 neemt Klaas, wonende te Idzega, in de Mairie Heeg, deel 1, folio 81v, voor zich en zijn kinderen Rein (10), Tjebbe (8), Klaas (6) en Reinskje (3) de familienaam Hettinga aan.


De nalatenschap van Klaas, waaronder mede begrepen de onverdeelde nalatenschap van zijn vrouw Grietje en hetgeen zijn kinderen hadden verkregen uit de nalatenschap van hun grootvader Tjebbe Cornelis Witteveen, wordt beschreven bij akten op 29 en 21 augustus en 13 oktober 1858 verleden voor notaris C.J. Jorritsma te Sneek.

Tot de onverdeeldheid behoorde onder meer:
1.  Een zathe en landen met huizinge, schuur en wijdere getimmerte alsmede watermolen, staande en gelegen aan de noordzijde van de Brattesloot onder het dorp Idzega in Wijmbritseradeel, de gebouwen plaatselijk gemerkt met nummer 4, gebruikt geweest en met de dood ontruimd door de erflater, groot 32 bunder, 39 roeden en 24 el.
2.  Een dito zathe en landen met nieuw gebouwde en gestichte huizinge, schuur en wijdere annexen, gelegen aan de zuidzijde van de Brattesloot onder Idzega, in gebruik bij Gorrit Douwes Obbema, groot 31 bunders, 4 roeden, 60 el. 3.  Een zathe en landen met huizinge, schuur, watermolen en wijdere annexen, gelegen onder Oudega in Wijmbritseradeel, de gebouwen getekend met nummer 18, in gebruik bij Rein Klazes Hettinga, groot 48 bunder, 87 roede en 92 el. 4.  De onverdeelde helft in ene zathe en landen met huizinge, schuur, watermolen en wijdere toebehoren, waarvan de wederhelft toebehoort aan de erven van Sjouke Sijbes Huitema en voor het geheel in gebruik bij Sijbe Sjoukes Huitema, groot 44 bunder, 63 roeden en 88 el.
5.  Een zathe met landen en huizinge, schuur en getimmerte met watermolen te Akmarijp op nummer 2, in gebruik bij Nammen Willems Asma, groot 50 bunder, 49 roede en 10 el.
6.  (een aandeel in) diverse percelen los land.
Verdeling vindt plaats bij akte op 28 maart 1859 verleden voor genoemde notaris Jorritsma. Het batig saldo van het te verdelene bedraagt f 212.220,35.

 
 • Zijn vader is:

 • Rein Jacobs Hettinga
  Geboren ongeveer 1722 te Ypecolsga. Man.

  Woont te Ypecolsga en te Teroele
  Beroep veehouder
  Overleden maandag 13 mei 1805 te Teroele.

 • Zijn moeder is:

 • Reinskje Wybes
  Geboren ongeveer 1732 te Ypecolsga. Vrouw.

  Woont te Ypecolsga
  Overleden dinsdag 12 maart 1799 te Teroele.

 

Gehuwd

op zondag 18 mei 1800 te Joure (rk) (zelf 25 jaar oud) met de 24-jarige:
 • Grietje Tjebbes Witteveen
  Geboren te Akmarijp als vierde kind. Vrouw. Gedoopt op zondag 4 februari 1776 te Joure R.K.. Doopgetuige was haar grootmoeder Grietje Wybes.

  Woont te Heeg, Akmarijp, Teroele, Terkaple en te Idzega
  Beroep boerin
  Overleden zondag 28 mei 1815 te Idzega.

 • 5 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:   gedoopt:    plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  1 Rein Klazes   Teroele 19- 2-1801 Op D'Heyde R.K. 28-12-1885 Oudega -W-   Aaltje ... 5
  2 Tjebbe Klazes 8- 5-1803 Terkaple 17- 5-1803 Joure (rk) 5-12-1856 Bolsward 53 Cathari... 9
  3 Klaas Klazes 23-11-1805 Terkaple 24-11-1805 Joure (rk) 25-10-1876 Westhem 70 Akke Me... 6
  4 Reinskje Klazes 8- 5-1808 Terkaple     23- 5-1849 Heeg 41 Sjouke ... 2
  5 Jacob Klazes 14- 6-1813 Idzega     5- 9-1850 Greonterp 37 Andries... 7

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl