--- NAVIGATIE ---

Johannes Doedes Bootsma   

 

Johannes Doedes Bootsma


Geboren op maandag 28 maart 1774 te Franeker als tweede kind. Man.
Wonende te Blauwhuis als pastoor.
Overleden op maandag 2 april 1838 te Westhem 64 jaar oud. Begraven te Greonterp. Een bidprentje is aanwezig.

Hij ligt begraven op het kerkhof van Greonterp. Het opschrift op zijn grafsteen luidt: Hier rust het stoffelijk overschot van wijlen Johannes Bootsma, laatstelijk priester, geb. 8.3.1774., was eind 1810 herder bij de gemeente en kerk te Blauwhuis. Volijverig in de dienst des Heeren, mogt hij alhier diep geeerbiedigd en teederlijk bemind door 'n voorbeeldige wandel onder mateloos lijden voor eeuwig gelouterd, met echt Christelijke gelatenheid volkomen onderworpen en nummer bezweken geduld, door leer en voorbeeld stichtend, tot op het uur van zijn ontbinding. De dood nam de brave op den 4.4.1838 uit het midden zijner om zijn gemis treurende gemeente, die in sombere rouw, aan zijn gedachtenis deze steen toewijde. Zijn asch ruste in zalige vrede. (Miedema's blz. 226)

"Johannes Bootsma was zwak van gezondheid, daar hij over vermogen beschikte, kon hij een kapelaan houden en die zelf een inkomen geven. In 1834 kon hij niet meer preken, hij moest zich op krukken naar de kerk slepen." (parochie geschiedenis Sensmeer-Blauwhuis)

 
  • Zijn vader is:

  • Doede Taekeles (Bootsma)
    Geboren op woensdag 26 augustus 1739 te Franeker als tweede kind. Man.
    In leven bootsman.
    Overleden op donderdag 25 december 1794 te Franeker 55 jaar oud.

 

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl