--- NAVIGATIE ---

Gatske Aukes Homminga   

 

Gatske Aukes Homminga


Geboren te Kubaard als eerste kind. Vrouw. Gedoopt op vrijdag 31 december 1773 te Bolsward St.Martinus r.k.. Doopgetuige is Pietje Gosses. De doopgetuige werd vertegenwoordigd door Marijke Pieters, grootmoeder van de dopeling.
Wonende te Franeker.
Overleden op woensdag 18 februari 1818 te Franeker.

Gatske gaat in ondertrouw op zaterdag 28 april 1798 te Franeker (gerechtelijk), trouwt (kerk) (r.k.) op zondag 13 mei 1798 te Franeker.

 
 • Haar vader is:

 • Auke Sieuwkes (Augustinus) (Siuckes) Homminga
  Geboren te Burgwerd - Sjungadijk als zevende kind. Man. Gedoopt op donderdag 1 februari 1742 te Bolsward - St.Martinus r.k.. Doopgetuige is zijn tante Klaaske Sybes (Salverda).
  Wonende te Tjerkwerd, Kubaard en te Franeker als huisman.
  Overleden op zondag 14 oktober 1804 te Franeker.

 • Haar moeder is:

 • Lysbeth Harmens
  Geboren op donderdag 2 november 1747 te Mantgum als eerste kind. Vrouw. Gedoopt op donderdag 2 november 1747 te Wijtgaard r.k.. Doopgetuige is Tjitske Joekes.
  Wonende te Mantgum, Kubaard en te Franeker.
  Overleden op donderdag 14 augustus 1806 te Franeker 58 jaar oud.

 

Gehuwd

op zondag 13 mei 1798 te Franeker RK (zelf 24 jaar oud) met de 28-jarige:
 • Klaas Jelles Faber
  Geboren te Tzummarum als derde kind. Man. Gedoopt op donderdag 21 december 1769 te Franeker r.k..
  Wonende te Dongjum en te Franeker als boer.
  Overleden op woensdag 7 april 1813 te Franeker.

 • 2 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:   gedoopt:    plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  1 Ynskje Klazes 2-12-1799 Franeker     13- 3-1818 Franeker 18       
  2 Elisabeth Klazes (Lysbeth)   Franeker - Vijfhuizen 6- 8-1802 Franeker r.k. 12- 1-1868 Herbaijum   Hans Bo...
  Sybolt ...
  6

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl