--- NAVIGATIE ---

Jan Reinders Radersma   

 

Jan Reinders Radersma


Geboren op donderdag 4 juni 1772 te Wieuwerd. Man.

Woont te Wieuwerd
Beroep landbouwer en (meester-) orgelmaker
Overleden vrijdag 4 oktober 1816 te Wieuwerd 44 jaar oud.

Jan Reinders Radersma zou als zestienjarige in 1788 door orgelbouwer Rudolph Knol zijn betrokken bij de orgelbouw in de kerk te Wiuwert.
Uit Op 'e Skille van 7 mei 2013:
Vader en zoon Radersma, orgelbouwers te Wiuwert. Door Jeanine Otten.
Wiuwert - In de eerste helft van de negentiende eeuw woonden in Wiuwert twee orgelbouwers: Jan Reinders Radersma en zijn zoon Pieter Jans Radersma. Zij waren werkzaam in Friesland. Ook in de huidige gemeente Littenseradiel, met name in Mantgum en Wommels, zijn hun orgels te bewonderen. Kenners karakteriseren de kenmerkende klank van de Radersma-orgels als passend in de Biedermeier stroming: lieflijk en elegant.

Jan Reinders Radersma (geboren 4 juni 1772 in Wiuwert) zou als zestienjarige in 1788 door orgelbouwer Rudolph Knol zijn
betrokken bij de orgelbouw in de kerk in Wiuwert. In 1802 trouwde Jan in Britswert met Sibbeltje Pieters Stellingwerf. Van beroep was hij landbouwer en orgelmaker. In Easterlittens werd op 4 september 1803 Pieter, zijn eerste kind, geboren. Na Pieter volgden in Wiuwert nog vier kinderen. Jan Reinders Radersma overleed op 4 oktober 1816 te Wiuwert, slechts 44 jaar oud. In de akte in het Overlijdensregister van de Gemeente Baarderadeel werd 'meester orgelmaker' als beroep genoteerd. Timmerman Pieter Jans Radersma was, net als zijn vader, van beroep orgelmaker. Hij kan het vak echter niet van zijn vader hebben geleerd: hij was nog maar tien jaar oud, toen zijn vader overleed. Pieter Jans zelf overleed, ongehuwd, op 47-jarige leeftijd te Wiuwert op 31 maart 1851. Zijn drie jaar jongere broer Reinder was timmerman en woonde eveneens te Wiuwert. Mogelijk hielp deze Reinder Jans zijn broer met het bouwen van de verschillende orgels. Er zijn niet veel orgels van Jan Reinders Radersma bekend.

In de Noorderkerk in Drachten vergrootte hij in 1813 een zeventiende-eeuws orgel. In Mantgum bouwde hij een orgel dat op 2 juni 1813 werd ingewijd. Voor de hervormde kerk in Spannum bouwde hij in 1816 een orgel dat, na zijn overlijden in dat zelfde jaar, werd voltooid door Lambertus van Dam in 1819. Dit orgel verhuisde in 1913 naar de hervormde kerk in Metslawier. Van het orgel in de hervormde kerk in Easterlittens is bekend dat Jan Reinders Radersma in 1813-1816 onderhoudswerkzaamheden verrichtte.

Van zoon Pieter Jans Radersma zijn meer orgels bekend: nog bestaande orgels bevinden zich in Skearnegoutum, Wier en Wommels. In 1826-1829 onderhield hij, net als zijn vader, het orgel in de hervormde kerk in Easterlittens. In 1840 wijzigde hij het orgel in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Voor de hervormde kerk in Skearnegoutum bouwde hij geheel alleen een nieuw orgel, ingewijd 14 november 1841. In de hervormde kerk in Wier bouwde hij een een-klaviersorgel, ingewijd 16 oktober 1842. Bij het frontontwerp volgde hij het door Rudolph Knol in 1788 gebouwde orgel te Wiuwert.

Zilveren tabakspot - Voor de hervormde Jacobikerk in Wommels bouwde Pieter Jans een nieuw orgel, ingewijd 15 januari 1847. Voor dit orgel gebruikte hij voor een deel zeventiende-eeuws pijpwerk uit een vorig orgel. Als dank ontving hij van de kerkvoogden van Wommels een zilveren tabakspot. In 1847-1849 onderhield hij het orgel van de hervormde kerk in Nijland. In 1850 voerde hij een omvangrijke reparatie uit aan het orgel van de gereformeerde kerk in Warffum. Voor het kabinetsorgel, afkomstig van mr J. baron van Heemstra, dat in 1849 in de hervormde kerk in Hantum werd geplaatst, maakte Pieter Jans Radersma voor 246,03 gulden een nieuw front "met bijlevering van snijwerk, beelden en muziekinstrumenten en beeldwerk". Dit orgel werd in 1876-1877 vervangen door een nieuw orgel, gebouwd door Willem Hardoff.


 

 

Gehuwd

in 1802 te Britswert (zelf ongeveer 30 jaar oud) met :
 • Sibbeltje Pieters Stellingwerf
  Vrouw.
  Woont te Wieuwerd

 • 2 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud:
  1 Pieter Jans 4- 9-1803 Oosterlittens 31- 3-1851 Wieuwerd 47
     Reinder ca.  -1806        

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl