--- NAVIGATIE ---

Douwe Johannes' (Dominicus....   

 

Douwe Johannes' (Dominicus) Andela


Geboren te Burgwerd. Man. Gedoopt op dinsdag 4 juli 1769 te Bolsward St.Martinus r.k.. Doopgetuige is zijn tante Trijntje Douwes.
Overleden op zaterdag 18 juni 1836 te Franeker.

Op 10 maart 1812 neemt Douwe, wonende te Wijnaldum, in de Mairie Sexbierum, deel 2, folio 39, voor zich de familienaam Andela aan.
Hy waard op 2 juli 1821 fald fan de bern fan syn healsuster Dieuwke Johannes en Sikke Jelles Faber. (Not arch 40.010.1757).
Toen hij overleed was hij ongehuwd.

 
 • Zijn vader is:

 • Johannes Douwes Andela
  Geboren te Slappeterp. Man. Gedoopt op zondag 20 januari 1732 te Dronrijp r.k.. Doopgetuige is zijn behuwd oom Minne Andries'.
  Wonende te Franeker, Burgwerd, De Hiemert onder Burgwerd en te Wijnaldum.
  Overleden op vrijdag 21 augustus 1801 .

 • Zijn moeder is:

 • Aaltje Klases
  Vrouw. Gedoopt op woensdag 17 augustus 1740 te Harlingen. Doopgetuige is haar behuwd tante Tytje Hillebrands.
  Wonende te Burgwerd.
  Overleden op zondag 16 juli 1775 te De Hiemert onder Burgwerd.

 

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl