--- NAVIGATIE ---

Ernst Fokkes Fokkema   

 

Ernst Fokkes Fokkema


Geboren in 1765 . Man.
Overleden in 1846 .

Ernst is de stamvader van de Franeker tak van de Fokkema's.
1 oktober 2009:
Meer informatie is beschikbaar in het boek "Voorouders en nakomelingen van Ernst Fokkes Fokkema", geschreven door Watze Fokkema. E-mail: w.fokkema@hetnet.nl


Overlijdensakte, 15-01-1827 te Franekeradeel:
Ernst Fokkes Fokkema, oud 59 jaar en Auke Jans Rauwerda, oud 39 jaar, beiden boeren te Dongjum, geven als buren op 13-01-1827 het overlijden aan van Bernardus Jans Roelofsen, kooltjer te Dongjum.
Uit deze passage zou het geboortejaar van Ernst Fokkes Fokkema ongeveer 1768 zijn.

 
 • Zijn vader is:

 • Focke Tjeerds (Fokke)
  Man. Gedoopt op zondag 28 januari 1731 te Marssum.
  In leven gardenier.
  Begraven op vrijdag 10 april 1801 te Marssum.

 • Zijn moeder is:

 • Antje Jacobs
  Vrouw. Gedoopt op zondag 22 februari 1733 te Menaldum.
  Overleden ongeveer 1809 te Oldebercoop.

 

Gehuwd

op zondag 18 mei 1794 (zelf ongeveer 29 jaar oud) met de ongeveer 21-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl