--- NAVIGATIE ---

Lysbeth Sjoukes (Lysbeth P....   

 

Lysbeth Sjoukes (Lysbeth Popkes) (doopnaam Elisabeth)


Geboren op maandag 27 februari 1764 te Oosterwierum. Vrouw. Gedoopt op woensdag 29 februari 1764 te Wijtgaard r.k.. Doopgetuige was Aentje Douwes.
Wonende te Oosterwierum en te Rauwerd als bakkerin.
Overleden op dinsdag 24 december 1833 te Poppingawier 69 jaar oud.

Lysbeth trouwt op zondag 19 februari 1786 te Rauwerd (n.g., met attestatie van Oosterwierum) met Joeke.


 

 

Gehuwd (1)

op zondag 19 februari 1786 te Rauwerd (zelf 21 jaar oud) met de ongeveer 66-jarige:
 • Joeke
  Geboren ongeveer 1720 . Man.
  Wonende te Grouw en te Rauwerd als schuitevaarder.
  Overleden op donderdag 10 mei 1792 te Rauwerd.

 

Gehuwd (2)

ongeveer 1794 (zelf ongeveer 30 jaar oud) met de ongeveer 45-jarige:
 • Age Harmens Engwirda
  Geboren ongeveer 1749 te Poppingawier als tweede kind. Man.
  Wonende te Poppingawier als bakker.
  Overleden op dinsdag 21 januari 1823 te Poppingawier.

 • 6 kinderen uit dit huwelijk/relatie:
     voornaam: geb.plaats:   gedoopt:    plaats:  overleden:  plaats:  partner:    kinderen:
  1 Sjouke Ages   31- 1-1796 Irnsum r.k. 20- 1-1859 Rauwerderhem Antje P... 1
  2 Harmen Ages Poppingawier 15- 2-1798 Irnsum r.k. 16- 5-1827 Tjerkwerd Tytje F... 2
  3 Sake Ages Poppingawier 18- 7-1800 Irnsum r.k. 19- 3-1869 Rauwerd Lipkje ... 10
  4 Taetske Ages   12-12-1802 Irnsum 2-12-1851 Utingeradeel Wytse B...
  Marten ...
    
  5 Antje Ages Poppingawier 25- 4-1805 Irnsum r.k. 29-12-1878 Flansum onder Rauwerd Durk Kl... 2
  6 Anke Ages Poppingawier 30-10-1807 Irnsum r.k. 19- 7-1881 Joure Tjebbe ... 7

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl