--- NAVIGATIE ---

Obe Poppes (Abe) Popma   

 

Obe Poppes (Abe) Popma


Geboren te Gaast als tweede kind. Man. Gedoopt op maandag 4 juni 1759 te Makkum r.k.. Doopgetuige is zijn achternicht (5e graad) Geertje Dirks. De doopgetuige werd vertegenwoordigd door Aaltje Obes, tante van de dopeling.
Wonende te Gaast als boer.
Overleden op vrijdag 16 april 1813 te Gaast.

Klaaske trouwt op zaterdag 13 mei 1786 in Wonseradeel (hij jongeman te Gaast met consent van zijn vader Poppe Abes alldaar en zij jongedogter te Westhem met consent van haar vader Lolke Feykes aldaar) op 20-jarige leeftijd met de 26-jarige Obe Poppes Popma ook genaamd Abe, zoon van Poppe Abes (boer) en Trijntje Obbes. Obe, boer, wonende te Gaast, is geboren te Gaast (Won.), is r.k. gedoopt op maandag 4 juni 1759 te Makkum (de doopgetuige werd vertegenwoordigd door Aaltje Obes, tante van de dopeling) (doopgetuige was zijn achternicht (5e graad) Geertje Dirks), is overleden op dinsdag 6 april 1813 te Gaast (Won.) (nalatende zijn vrouw Klaaske Lolkes en 4 kinderen wonende te Gaast, zoon van Poppe Ages en Trijntje Alberts. De patronymica van zijn beide ouders zijn foutief). Obe werd 53 jaar.

Obe neemt in 1811, wonende te Gaast,  in de Mairie Tjerkwerd, folio 91, voor zich en zijn kinderen Lolke (12), Aaltje (21), Akke (19) en Trijntje (14) de familienaam Popma aan.


 
 • Zijn vader is:

 • Poppe Abes (Popma)
  Geboren in 1720 als eerste kind.
  Wonende te Gaast als huisman.
  Overleden op zaterdag 16 mei 1795 te Gaast.

 • Zijn moeder is:

 • Trijntje Obes
  Geboren op zaterdag 26 april 1732 te Ferwoude als vierde kind. Vrouw.
  Overleden op donderdag 9 februari 1792 te Gaast 59 jaar oud.

 

Gehuwd

op zaterdag 13 mei 1786 te Wonseradeel (zelf 26 jaar oud) met de 20-jarige:
 • Klaske Lolkes Lolkema
  Geboren te Oudega als vijfde kind. Vrouw. Gedoopt op dinsdag 24 september 1765 te Sensmeer. Doopgetuige is haar grootmoeder Trijntje Sybes (Salverda).
  Wonende te Westhem en te Gaast.
  Overleden op zaterdag 6 maart 1830 te Gaast.

 • 10 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:   gedoopt:    plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  1 Abe Obes 16- 1-1788 Gaast     25- 6-1807 Gaast 19       
  2 Aaltje Obes 11- 3-1790 Gaast     16- 3-1850 Gaast 60 Pieter ... 8
  3 Akke Obes 17- 7-1792 Gaast     24- 7-1852 Gaast 60 Douwe E... 2
  4 Lolke Obes 29- 3-1794 Gaast      - -1801 Gaast         
  5 Popkjen Obes 13- 4-1797 Gaast     13- 4-1797 Gaast 0       
  6 Trijntjen Obes 13- 4-1797 Gaast     13- 4-1797 Gaast 0       
  7 Trijntje Obes   Gaast (op Fokkemaoord) 27- 1-1799 Makkum (rk) 23-12-1829 Ugoclooster   Hendrik... 4
  8 Lolke Obes 3- 5-1801 Gaast     10- 4-1838 Gaast 36 Marijke... 4
  9 Poppe Obes 6- 4-1805 Gaast     6- 4-1805 Gaast 0       
  10 Ybeltje Obes 6- 4-1805 Gaast     6- 4-1805 Gaast 0       

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl