--- NAVIGATIE ---

IJsbrand Jacobs de Jong   

 

IJsbrand Jacobs de Jong


Geboren ongeveer 1756 te Irnsum. Man.
Wonende te Irnsum als boer.
Overleden op dinsdag 11 december 1832 te Irnsum.

Notitie bij IJsbrand: Rauwerd, deel 1 folio 29 verso Jong, Ysbrand Jacobs de, boer, Irnsum noch vader noch grootvader in leven acte van successie
Kantoor Sneek, overl. jaar 1832
Overledene : IJsbrand Jacobs de Jong
Overleden op: 11 december 1832
Wonende te : Irnsum

Tekst:
76 jaar; broer van Sytske (weduwe van Popke Joukes Deelsma), renteniersche (enige testamentair erfgenaam) en wijlen Andries Jacobs (vader van Trijntje Andries, vrouw van Willem Harmens Dedel, te Leeuwarden: alleen legaat fl. 100,-); verder legaat voor zÆn 56-jarige dienstmeid Trijntje Thijsses (lijfrente fl. 50,-/jr en bed c.a. ad fl. 40,-). Saldo fl. 3.100,85.
IJsbrand bleef ongehuwd.

IJbrand was getuige 27-06-1799 bij de doop van Jouke Popkes Deelsma (oom moederszijde).

 
 • Zijn vader is:

 • Jacob Andries
  Geboren ongeveer 1720 . Man.
  Wonende te Irnsum als boer te Irnsum op stem 11 en 12, boerderij Vierhuizen net ten zuiden van Irnsum.
  Overleden op dinsdag 12 februari 1799 te Irnsum.

 • Zijn moeder is:

 • Hiltje Sytses
  Geboren in 1723 te Wartena ? als derde kind. Vrouw. Gedoopt op dinsdag 27 april 1723 te Warga RK. Doopgetuige is Aafke Ysbrands (is dit halfzus Aleyd?).
  Overleden op zondag 3 augustus 1800 te Grouw.

 

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl