--- NAVIGATIE ---

Haye Jans Mensonides   

 

Haye Jans Mensonides


Geboren op donderdag 25 september 1755 te Schraard als eerste kind. Man.
In leven professor.

Werd professor in de theologie aan het atheneum van Lingen. Zie genealogysk jierboekje 1971 blz. 25 e.v.
 

Hij is een afstammeling van Gerlof Piers (Vader van Grutte Pier).
 • Zijn vader is:

 • Jan Sjoerds
  Geboren op dinsdag 19 juni 1731 te Schraard. Man.
  Overleden in te Bolsward.

 • Zijn moeder is:

 • Idske Hayes Mensonides
  Geboren op zaterdag 20 februari 1734 te Longerhouw. Vrouw.
  Overleden in te Bolsward.
  Zij is een afstammeling van Gerlof Piers (Vader van Grutte Pier).

 

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl