--- NAVIGATIE ---

Atje Klases   

 

Atje Klases


Geboren als vierde kind. Gedoopt op donderdag 25 oktober 1753 te Op de Heide R.K.. Doopgetuige was Pieter Atses.
Overleden ongeveer 1793 te Joure.

Atje Klases is overleden 1792 of 1793.

In 1784 (RA DON O19 409) worden voogden benoemd over Atje Klaases, innocente dochter van wijlen Klaas Tjitskes. De akte wordt mede ondertekend door de andere erfgenamen van Klaas, namelijk Hendrik Broers, man van Johantie Klases, Tjitske Klases en Tjebbe Cornelis, man van Marijke Klases, te Akmarijp.

 
  • De vader is:

  • Klaas Tjitskes
    Geboren voor 1715 . Man.
    Wonende te Goïngarijp als boer.
    Overleden op zaterdag 9 maart 1782 te Goïngarijp.

 

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl