--- NAVIGATIE ---

Pybe Pybes   

 

Pybe Pybes


Man. Gedoopt op maandag 10 september 1753 te Bolsward St.Franciscus r.k.. Doopgetuige is Elisabeth Gerbens.
  • Zijn vader is:

  • Pybe Pybes Andela
    Man. Wonende te Allingawier en te Exmorra als arbeider.

  • Zijn moeder is:

  • Tjaltje Lieuwes
    Geboren te Dronrijp. Vrouw. Gedoopt op maandag 10 mei 1717 te Dronrijp r.k.. Doopgetuige is haar grootmoeder Trijntje Douwes.
    Wonende te Bolsward en te Exmorra.

 

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl