--- NAVIGATIE ---

Maaike Klazes   

 

Maaike Klazes


Geboren op vrijdag 30 maart 1753 als tweede kind. Vrouw.

Doopt yn Makkum meter Geldo Sjoerds yn har plak Lysbeth Jacobs.  

  • Haar moeder is:

  • Rinske Sjoerds
    Vrouw. Wonende te Longerhouw.
    Overleden op zondag 5 november 1780 te Exmorra.

 

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl