--- NAVIGATIE ---

Sijtske Taekeles   

 

Sijtske Taekeles


Vrouw.

wie yn 1788 brûkster fan percielen 39 (14 pûnsmiet) + 40 (43 pûnsmiet) yn Ljouwert eigner stêd Ljouwert. Tusken 1778 en 1788 is sy hierster wurden  

 

Gehuwd

op zaterdag 11 november 1752 te Leeuwarden RK/Breeds met :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl