--- NAVIGATIE ---

Johanna Klases (Naen) Rijpkema   

 

Johanna Klases (Naen) Rijpkema


Geboren als eerste kind. Vrouw. Gedoopt op zondag 28 september 1749 te Joure (R.K.). Doopgetuige was haar oudtante Sytske Pieters.

Woont te Sint Nicolaasga en te Oldeouwer
Overleden zaterdag 26 augustus 1826 te Doniawerstal.

Johanna trouwt (r.k. kerk) op maandag 13 mei 1771 te Op de Heide (huwelijksgetuigen waren Lolke Herms en Akke Bruens) op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Hendrik Broers Bouma.

In 1784 (RA DON O19 409) worden voogden benoemd over Atje Klaases, innocente dochter van wijlen Klaas Tjitskes. De akte wordt mede ondertekend door de andere erfgenamen van Klaas, namelijk Hendrik Broers, man van Johantie Klases, Tjitske Klases en Tjebbe Cornelis, man van Marijke Klases, te Akmarijp.
Op 14 december 1811 neemt Hendrik, wonende te Oldeouwer, in de Mairie Langweer, deel 1, folio 10, voor zich, zijn kinderen Broer (30), Klaas (37), Pytter (34), Wytze (30), Jitske (28), Albert (26), Grietje (22) en kleinkinderen (van Klaas) Hendrik (4) en Grietje (1) da familienaam Bouma aan.
Memorie van Successie, kantoor Lemmer, 1826, overledene: Hendrik Broers Bouma, overleden op: 3 mei 1826, wonende te: St. Nicolaasga. Tekst: vader van Albert, boer Oldeouwer, Pieter, van boerenbedrijf aldaar en wijlen Klaas Hendriks Bouma (man van Trijntje Wierds Wierdsma, tapster; vader van minderjarige Hendrik en Grietje Klazes Bouma). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap. Memorie van Successie, kantoor Lemmer, 1826, overledene: Johanneske Klazes Rypkema, overleden op: 26 augustus 1826, wonende te Oldeouwer. Tekst: moeder van Albert, van boerenbedrijf, Pieter, idem en wijlen Klaas Hendriks Bouma (man van Trijntje Wierds Wierdsma, tapster St.Nicolaasga; vader van minderjarige Hendrik en Grietje Klazes Bouma). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


 
 • Haar vader is:

 • Klaas Tjitskes
  Geboren voor 1715 . Man.

  Woont te Goïngarijp
  Beroep boer
  Overleden zaterdag 9 maart 1782 te Goïngarijp.

 

Gehuwd

op maandag 13 mei 1771 te Op de Heide (r.k. kerk) (zelf 21 jaar oud) met de 27-jarige:
 • Hendrik Broers Bouma
  Man. Gedoopt op woensdag 18 maart 1744 te Op de Heide R.K.. Doopgetuige was Sjoek Alberts.

  Woont te Sint Nicolaasga
  Overleden woensdag 3 mei 1826 te Doniawerstal.

 • 7 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:     gedoopt:    plaats:  overleden:  plaats:  partner:    kinderen:
  1 Klaas Hendriks ca.  -1774 28- 6-1774 Op de Heide R.K. 26-10-1821 Doniawerstal Trijntj... 2
  2 Pieter Hendriks ca.  -1777               
  3 Broer Hendriks ca.  -1781               
  4 Wytze Hendriks ca.  -1781               
  5 Jitske Hendriks ca.  -1783               
  6 Albert Hendriks ca.  -1785               
  7 Grietje Hendriks ca.  -1789               

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl