--- NAVIGATIE ---

Trijntje Pybes Andela   

 

Trijntje Pybes Andela


Geboren te Exmorra. Vrouw. Gedoopt op maandag 17 oktober 1746 te Makkum r.k.. Doopgetuige is haar tante Botje Pybes. De doopgetuige werd vertegenwoordigd door Rigt Hoites.

Trijntje trouwt op woensdag 6 januari 1779 in Hennaarderadeel, trouwt (kerk) (r.k.) op donderdag 7 januari 1779 te Roodhuis (huwelijksgetuigen waren Minne Anskes en haar zwager Antonius Jaspers) op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Sybren Jaspers Zijlstra.


 
 • Haar vader is:

 • Pybe Pybes Andela
  Man. Wonende te Allingawier en te Exmorra als arbeider.

 • Haar moeder is:

 • Tjaltje Lieuwes
  Geboren te Dronrijp. Vrouw. Gedoopt op maandag 10 mei 1717 te Dronrijp r.k.. Doopgetuige is haar grootmoeder Trijntje Douwes.
  Wonende te Bolsward en te Exmorra.

 

Gehuwd

op woensdag 6 januari 1779 te Hennaarderadeel (zelf 32 jaar oud) met de ongeveer 31-jarige:
 • Sybren Jaspers Zijlstra
  Geboren ongeveer 1748 . Man.
  Wonende te Rien als mr bakker.
  Overleden op vrijdag 24 november 1826 te Hennaarderadeel.

 • 2 kinderen uit dit huwelijk:
  voornaam:  geboren:    geb.plaats:   gedoopt:    plaats:  overleden:  plaats:  partner:   
  Jasper Sybrens ca.  -1787       2 4-1828 Hennaarderadeel    
  Lieuwkje Sybrens   Rien 9- 9-1788 Roodhuis r.k. 1- 8-1828 Wonseradeel Jan Har...

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl