--- NAVIGATIE ---

Ype Dirks Hollander   

 

Ype Dirks Hollander


Geboren te Dronrijp als tweede kind. Man. Gedoopt op zaterdag 7 augustus 1745 te Dronrijp (rk). Doopgetuige was Marijke Pieters.

Woont te Pietersbierum, Sexbierum en te Burgwerd
Beroep huisman (veehouder)
Overleden zondag 11 augustus 1822 te Burgwerd - Grons.

Op 5 juni 1774 wordt hij curator over de kinderen van Dirk Gerrits en Yetske Foekes (Hannema). Zij trouwde met zijn broer Johannes Dirks.
Hy is op 2-12-1786 troud mei Geertje Gerrits. Tsjugen wiene Boukje Pieters en Oepke Sieberens.

In 1788 is Ype Durks Hollander voor de helft eigenaar van Grons onder Burgwerd, samen met D.Y. Hollander voor de andere helft.

In 1798 is Ype Durks Hollander alleen eigenaar van Grons.
 
 • Zijn vader is:

 • Dirk Gerrits Hollander
  Geboren te Pietersbierum als zevende kind. Man. Gedoopt op woensdag 4 juli 1703 te Harlingen r.k.. Doopgetuige is Aafke Dirks Hollander.

  Woont te Dronrijp, Kimswerd en te Wijnaldum
  Overleden zondag 21 juli 1754 te Pietersbierum. Begraven te Herbayum.

 • Zijn moeder is:

 • Baukje Pieters
  Geboren in 1717 . Vrouw.

  Woont te Welsrijp
  Overleden donderdag 22 november 1798 te Pietersbierum. Begraven te Herbayum.

 

Gehuwd (1)

op maandag 14 november 1774 te Makkum RK (zelf 29 jaar oud) met de 19-jarige:
 • Trijntje Reins Engwerda
  Geboren te Makkum. Vrouw. Gedoopt op woensdag 26 februari 1755 te Makkum (rk). Doopgetuige was Klaaske Sipkes Adema.

  Overleden 1785 te Burgwerd.

 • 6 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  1 Dirk Ypes 27- 7-1774 Makkum 9-10-1844 Franeker 70 Antje D...
  Beitske...
  3
  2 Baaje Ypes 11-10-1776 Zurig  - -1790           
  3 Tietje Ypes 31- 3-1778 Zurig             
  4 Rein Ypes 7- 3-1780 Zurig  - -1780           
  5 Rein Ypes 9- 9-1781 Bolsward  - -1782           
  6 Rein Ypes 19-11-1783 Bolsward             

 

Gehuwd (2)

op zaterdag 2 december 1786 te Wonseradeel (zelf 41 jaar oud) met de 27-jarige:
 • Geertje Gerrits Oostra
  Geboren te Oosthem als eerste kind. Vrouw. Gedoopt op woensdag 11 juli 1759 te Blauwhuis (rk). Doopgetuige was Sjouk Hotses.

  Beroep boerin
  Overleden maandag 27 mei 1839 te Bolsward.

 • 8 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:   gedoopt:    plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  1 Gerrit Ypes 10- 9-1788 Burgwerd - Grons 10- 9-1788 Bolsward RK 8- 1-1872 Bolsward 83 Trijntj...
  Tjerkje...
  3
  2 Baaje Ypes 3- 9-1790 Burgwerd                 
  3 Poppe Ypes 10-12-1791 Burgwerd     17- 2-1837 Franeker 45       
  4 Pieter Ypes 7- 1-1793 Burgwerd                 
  5 Maria Ypes 9- 9-1794 Burgwerd           Petrus ...
  Gerrit ...
    
  6 Oeke Ypes (doopnaam Odatio)   Burgwerd - Grons 26- 5-1797 Bolsward (rk St.Franciscus) 4-10-1834 Grons - Burgwerd   Sjoerd ... 7
  7 Paulus Ypes 20-11-1801 Burgwerd                 
  8 Petrus Ypes 20-11-1801 Burgwerd                 

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.stamboomprogramma.nl