--- NAVIGATIE ---

Tjebbe Cornelis' Witteveen   

 

Tjebbe Cornelis' Witteveen


Geboren op donderdag 18 april 1743 te Doniaga. Man.

Woont te Akmarijp
Beroep boer
Overleden maandag 1 oktober 1821 te Akmarijp 78 jaar oud. Begraven te Akmarijp.

Doe't er stoar wie hy widner.

Bij akten op 3 oktober en 28 november 1821 voor notaris M. van den Acker te Joure verleden werd de nalatenschap van Tjebbe beschreven. De onverdeeldheid bestond uit:
1.   roerende goederen waaronder 12 zilveren lepels (f 40,=), 2 zilveren brandewijskoppen (f 40,=), 2 zilveren bekers (f 20,=) en een paar gouden "hembsknopen" en een paar zilveren gespen (f 20,=); 2.   36 koeien, 9 pinken, 1 stier, 11 kalveren , 1 stierkalf, 4 paarden, 1 veulen, 10 schapen en 8 varkens;
3.   35 koe-eten "binnenlands" hooi" en 50 koe-eten "buijtenlands" hooi; 4.   een praam met mast en zeil, een jacht met zeil en ..... en een boot met zeil;
5.   boerenreeuw;
6.   contanten ten bedrage van f 4.970,=;
7.   een zathe en landen met huijsinge en schuur staande en gelegen in Ackmaryp aldaar bekend met numero 3 en 4 en laatstelijk bij wijlen Tjebbe Cornelis bewoond, groot aan weid en hooijland gelegen in Goingaryp en Tercaple 197 pondematen oude maat;
8.   een zathe en landen met huizinge en schuur staande en gelegen in Snikzwaag en aldaar bekend met numero 11, groot aan weid en hooijland 124,5 pondemaat, en bij Cornelis Tjebbes Witteveen bewoond en gebruikt; 9.   een zathe en landen met huizinge en schure staande en gelegen in Snikzwaag, aldaar bekend met numero 3, bij Joseph Tjebbes witteveen wordende bewoont, groot zo wei- als hoijland 51,25 pondematen; 10.  een zathe en landen met huijsinge en schuure staande en gelegen te St. Nicolaasga aldaar bekend met numero 58 wordende bewoond en gebruikt bij Pieter Tjitskes Rypkema, groot aan bouw-, weid- en hooijland 137 pondematen; 11.  een tweede in een huijsinge en erf staande en gelegen in St. Nicolaasga, bij de weduwe van Arien Cornelis Kuijper wordende bewoond; 12.  een klijn hofje staande en gelegen in den dorpe St. Nicolaasga. In de onverdeeldheid zijn mede begrepen de erfdelen van de kinderen uit de nalatenschap van dier moeder Marijke Klases, op welke erfdelen reeds ontvangen is door Pieter Tjebbes f 5.600,=, Trijntje Tjebbes f 4.075,= en Klaas Reins Hettinga, in qualiteit, f 1.200,=.
De akte van verdeling is gepasseerd voor genoemde notaris Van den Acker op 10 februari 1822.

Aan Klaas Reins Hettinga, eigenaar en woonachtig in den dorpe Idzega, als vader en voogd over zijne kinderen bij zijn wijlen huijsvrouw Grietje Tjebbes Witteveen in echte verwekt wordt toegedeeld het eerste lot, waartoe behoort de boerderij te Akmarijp en diverse percelen land.


 
 • Zijn vader is:

 • Cornelis Tjebbes
  Geboren in 1709 te Scharren. Man.

  Beroep boer
  Overleden in 1781 te Nijega.

 

Gehuwd

op maandag 11 juni 1770 te Op de Heide R.K. (zelf 27 jaar oud) met de 19-jarige:
 • Marijke Klazes (Rijpkema)
  Geboren te Goïngarijp als tweede kind. Vrouw. Gedoopt op woensdag 21 april 1751 te Op de Heide R.K.. Doopgetuige was haar grootmoeder Jouk Ruurds.

  Woont te Akmarijp
  Overleden ongeveer 1800 te Akmarijp. Begraven te Akmarijp.

 • 6 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:   gedoopt:    plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  2 Trijntje Tjebbes 25- 3-1773 Akmarijp     29- 6-1841 Joure 68 Johanne... 1
  3 Pieter Tjebbes   Akmarijp 28- 6-1774 Joure r.k. 24- 1-1851 Akkrum   Trijntj... 8
  4 Grietje Tjebbes   Akmarijp 4- 2-1776 Joure R.K. 28- 5-1815 Idzega   Klaas R... 5
  8 Cornelis Tjebbes 1- 2-1780 Akmarijp     16- 2-1848 Snikzwaag 68 Corneli... 8
  11 Berber Tjebbes 13- 9-1787 Akmarijp     31- 8-1845 St.Nicolaasga 57 Pieter ... 3
  13 Josephus Tjebbes 13- 7-1790 Akmarijp     26- 6-1841 Snikzwaag 50 Fogeltj... 5

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl