--- NAVIGATIE ---

Auke Sieuwkes (Augustinus)....   

 

Auke Sieuwkes (Augustinus) (Siuckes) Homminga


Geboren te Burgwerd - Sjungadijk als zevende kind. Man. Gedoopt op donderdag 1 februari 1742 te Bolsward - St.Martinus r.k.. Doopgetuige is zijn tante Klaaske Sybes (Salverda).
Wonende te Tjerkwerd, Kubaard en te Franeker als huisman.
Overleden op zondag 14 oktober 1804 te Franeker.

De doopgetuige werd vertegenwoordigd door Sietske Hallards.
Auke trouwt in Hennaarderadeel (proclamatie in de gereformeerde gemeente Mantgum Schillaard op 20 januari 1773), trouwt (kerk) (r.k.) op maandag 18 januari 1773 te Wijtgaard op 30-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Lysbeth Harmens.

Doe't hy mei Lysbeth Harmens troude wie hy Huisman onder Cubaard.
 
 • Zijn vader is:

 • Sieuwke Elings Homminga
  Geboren ongeveer 1700 als eerste kind. Man.
  Wonende te Burgwerd als boer.
  Overleden in 1784 te Tjerkwerd.

 

Gehuwd (1)

op zaterdag 13 september 1766 te Wonseradeel (zelf 24 jaar oud) met de 21-jarige:
 • Gatske Gosses
  Geboren te Tjerkwerd. Vrouw. Gedoopt op zondag 14 februari 1745 te Sensmeer r.k.. Doopgetuige is haar tante Klaaske Sybrens.
  Wonende te Bolsward en te Kubaard.
  Overleden op vrijdag 26 april 1771 te Kubaard.

 • 1 kind uit dit huwelijk:
     voornaam: geb.plaats:   gedoopt:    plaats:  overleden:  plaats:  partner:    kinderen:
  1 Trijntje Aukes Kubaard 27- 6-1768 Bolsward St.Martinus r.k. 14-11-1827 Franeker Jan Jel...
  Jacob J...
  3

 

Gehuwd (2)

op maandag 18 januari 1773 te Hennaarderadeel (zelf 30 jaar oud) met de 25-jarige:
 • Lysbeth Harmens
  Geboren op donderdag 2 november 1747 te Mantgum als eerste kind. Vrouw. Gedoopt op donderdag 2 november 1747 te Wijtgaard r.k.. Doopgetuige is Tjitske Joekes.
  Wonende te Mantgum, Kubaard en te Franeker.
  Overleden op donderdag 14 augustus 1806 te Franeker 58 jaar oud.

 • 7 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam: geb.plaats:   gedoopt:    plaats:  overleden:  plaats:  partner:    kinderen:
  1 Gatske Aukes Kubaard 31-12-1773 Bolsward St.Martinus r.k. 18- 2-1818 Franeker Klaas J... 2
  2 Marijke Aukes Kubaard 17-10-1775 Bolsward St.Martinus r.k. 2- 1-1841 Franeker Simke Y... 1
  3 Sieuwke Aukes Kubaard 14-11-1777 Bolsward St.Martinus 1- 3-1818 Franeker Pieter ...   
  4 Harmentje Aukes (Harmina of Harmke) Kubaard 1- 4-1782 Bolsward St.Martinus r.k. 14-10-1833 Franeker Pier Ni... 5
  5 Grietje Aukes Kubaard 31- 8-1784 Bolsward St.Martinus r.k. 20-11-1807 Franeker Ane Pie...   
  6 Klara Aukes (Klaaske) Kubaard 24-11-1786 Bolsward St.Martinus r.k. 25-12-1860 Leeuwarderadeel Tjerk J...   
  7 Sietske Aukes Kubaard 24- 3-1788 Bolsward St.Martinus r.k.           

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl