--- NAVIGATIE ---

Ruurd Anes   

 

Ruurd Anes


Geboren ongeveer 1739 als vijfde kind. Man.
Wonende te Jorwerd en te Boer als huisman / boer.
Overleden op woensdag 25 maart 1807 te Franeker.

Op 8 april 1773 worden Rienk Gooitzens en oom Ruurd Anes, huislieden te Jorwerd, aangesteld tot voogden over de weeskinderen van Jeltje Jans, weduwe van Jan Anes, te Oosterwierum, die opnieuw trouwt met Tjerk Douwes.
Op 4 juni 1777 worden neef van vaderskant Dirk Jakles Tolsma en oom van moederskant Ruurd Anes, beiden huisman te Boer, aangesteld tot voogden over Antje, 16, en Maayke, 14, de weesdochters van wijlen Dirk Claazes te Tzummarum. Dus Ruurd Anes werd op 4 juni 1777 curator over de kinderen van zijn zuster Gerbrig Anes en Durk Klazes (overleden).

Ruurd is ongehuwd overleden op woensdag 25 maart 1807 te Franeker.
 
 • Zijn vader is:

 • Ane Jans
  Geboren als derde kind. Man. Gedoopt op vrijdag 3 maart 1702 te Warga RK.
  Overleden ongeveer 1742 .

 • Zijn moeder is:

 • Antje Ruurds
  Geboren als eerste kind. Vrouw. Gedoopt op vrijdag 31 augustus 1703 te Warga RK.
  Overleden op dinsdag 17 oktober 1769 te Jorwerd - Westerhuis.

 

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl