--- NAVIGATIE ---

Maryke Faber   

 

Maryke Faber


Vrouw. Gedoopt op zondag 29 augustus 1734 te Roodhuis RK.

Doophefster opnieuw vroedvrouw in plaats van Antje Reyns en Pier Cornelis.
Beide kinderen zijn wellicht jong overleden. Bij Sybrandus Faber is er namelijk, bij erfenisverdeling, sprake van COLLATERALE successie, hetgeen inhoudt dat hij kinderloos is overleden.

 
  • Haar vader is:

  • Sibe Minnes (Sybrandus) Faber
    Man. Gedoopt op donderdag 11 maart 1706 .
    Wonende te Tirns als timmerman, directeur RK College te Amersfoort.
    Overleden op dinsdag 17 februari 1761 te Tirns.

 

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl