--- NAVIGATIE ---

Rommert Boukes Ettema   

 

Rommert Boukes Ettema


Geboren te Pingjum. Man. Gedoopt op vrijdag 24 augustus 1725 te Bolsward St.Franciscus R.K.. Doopgetuige was zijn halfachterneef (5e graad) Jaan Rommerts Eetma.
Wonende te Hichtum (1750), en te Ritseburen onder Tjerkwerd als boer.
Overleden ongeveer 1793 te Tjerkwerd.

By syn trouwen op 3-10-1750 kaam er fan Higtum.
Se binne op 3 oktober yn'e Franciscus tsjerke yn Boalsert trout.
Rommert wordt in 1786 en 1792 in de personele goedschatting aangeslagen voor f 3.000,=; zijn weduwe idem in 1793.


 
 • Zijn vader is:

 • Bouke Gerrits
  Man. Wonende te Arum als boer.
  Overleden op donderdag 12 augustus 1728 te Pingjum.

 • Zijn moeder is:

 • Tytje Dirks
  Vrouw. Wonende te Wommels.
  Overleden 99 september 1763 .

 

Gehuwd

op zaterdag 3 oktober 1750 te Wonseradeel (zelf 25 jaar oud) met de 18-jarige:
 • Beitske Meinderts
  Geboren te Witmarsum als derde kind. Vrouw. Gedoopt op dinsdag 2 september 1732 te Bolsward St.Franciscus R.K.. Doopgetuige was Wichtje Ruurds.
  In leven boerin.
  Overleden op donderdag 22 januari 1818 te Tjerkwerd.

 • 12 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:   gedoopt:    plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  1 Hylck Rommerts 12- 4-1753 Schraard                 
  2 Tietje Rommerts 1- 4-1755 Schraard     16- 3-1814 Burgwerd 58 Hessel ...   
  3 Bauke Rommerts 31- 1-1758 Burgwerd      - -1759 Burgwerd         
  4 Bauke Rommerts 23- 3-1759 Burgwerd                 
  5 Bauke Rommerts 30- 4-1760 Burgwerd                 
  6 Hike Rommerts 3- 9-1761 Burgwerd                 
  7 Trijntje Rommerts 4- 9-1763 Burgwerd     10- 1-1823 Workum 59 Klaas S... 1
  8 Froukje Rommerts   Burgwerd 27- 8-1765 Bolsward St.Franciscus R.K. 7-10-1811 Ferwoude   Taeke C... 4
  9 Bauke Rommerts 17- 3-1768 Schettens                 
  10 Meindert Rommerts 2- 5-1770 Schettens                 
  11 Mijntje Rommerts 2-12-1771 Schettens     17- 8-1817 Bolsward 45 Pieter ...   
  12 Meindert Rommerts 10- 9-1774 Schettens                 

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl