--- NAVIGATIE ---

Andries Jans Andla (Andela)   

 

Andries Jans Andla (Andela)


Geboren ongeveer 1720 . Man.
Wonende te Kubaard als boer.
Overleden in 1760 te Kubaard.

Quotisatie 1749: Andries Andla te Kubaard, welgesteld boer, gezin: 3 personen boven de 12 jaar, aanslag: 46-11-0, Henaarderadeel, folio 24.
2 januari 1761 (Franekeradeel): Authorisatie van Tiete Jacobs, huisman te Schalsum tot curator over Sipke en Jan Sipkes Adema, minderjarige kinderen van wijlen de koopman Sipke Sipkes Adema. Het betreft de boedel van Andries Jans Andla, in leven huisman te Kubaard, welke boedel door vier kooplieden: Dirk Jackles, Johannes Sipkes Adema, Rein Johannes en Gerrit Dirks Hollander, woonachtig te Franeker en Makkum, op taxatie zal worden gekocht.

 
 • Zijn vader is:

 • Jan Sikkes Andla
  Geboren ongeveer 1686 . Man.
  Wonende te Kubaard als boer.

 

Gehuwd

op zondag 30 augustus 1750 te Makkum r.k. kerk (zelf ongeveer 30 jaar oud) met de 22-jarige:
 • Tietje Johannes
  Vrouw. Gedoopt op vrijdag 13 februari 1728 te Makkum r.k.. Doopgetuige is Imme Baukes.
  Wonende te Makkum.

 • 1 kind uit dit huwelijk:
  voornaam:  gedoopt:    plaats:  overleden: 
  Baatje Andries'a 13- 1-1752 Bolsward r.k. St.Martinus  - -1760

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl