--- NAVIGATIE ---

Jetse Feikes   

 

Jetse Feikes


Geboren op woensdag 21 februari 1720 te Tjerkwerd als eerste kind. Man.

Jetse Feikes, wie boekhalder fan'e tsjerke fan Sinsmar.Hy hie dertroch in frij plak yn't tsjerke. Syn broer Lolke woe dat plak letter hawwe, op fertsjinste fan Feike, dy't f500 oan de tsjerke skonken hie. (1784).(It fiere foargeslacht side 40-41)

 
 • Zijn vader is:

 • Feike Jetzes
  Geboren ongeveer 1680 als eerste kind. Man.
  Wonende te Tjerkwerd als boer.
  Overleden ongeveer 1728 .

 • Zijn moeder is:

 • Sibbeltje Tjebbes
  Geboren ongeveer 1690 . Vrouw.
  Wonende te Allingawier, Tjerkwerd en te Greonterp als boerin.
  Overleden ongeveer 1758 te Exmorra.

 

Gehuwd

op maandag 1 september 1749 te Blauwhuis (zelf 29 jaar oud) met :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl