--- NAVIGATIE ---

Feikje Hessels   

 

Feikje Hessels


Geboren in 1718 te Warga als derde kind. Vrouw.

Wenne yn 1749 yn Wergea (It fiere foargeslacht side 6)  

 

Gehuwd/relatie

met :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.sta-data.nl