--- NAVIGATIE ---

Tjaltje Lieuwes   

 

Tjaltje Lieuwes


Geboren te Dronrijp. Vrouw. Gedoopt op maandag 10 mei 1717 te Dronrijp r.k.. Doopgetuige is haar grootmoeder Trijntje Douwes.
Wonende te Bolsward en te Exmorra.

Tjaltje trouwt op zaterdag 11 februari 1741 in Wonseradeel (bij inschrijving gerecht Bolsward is vemeld dat hij consent heeft van zijn vader Pybe Pybes), trouwt (kerk) (r.k.) op zaterdag 11 februari 1741 te Bolsward St. Franciscus op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Pybe Pybes, zoon van Pybe Pybes en Trijntje Oepkes. Pybe, arbeider, wonende te Allingawier en te Exmorra, is geboren rond 1715.

Quotisatie 1749: Piebe Pybes te Exmorra, gemeen arbeider, gezin: 2 personen boven en 4 onder de 12 jaar, aanslag: 25-4-0, vermogen: 200, Wonseradeel, folio 259.


 
 • Haar vader is:

 • Lieuwe Gerbens
  Geboren ongeveer 1690 . Man.
  Wonende te Kubaard, Dronrijp, Oosterend (Hen.), Tjerkwerd en te Hartwerd.

 • Haar moeder is:

 • Akke Tjallings
  Geboren ongeveer 1695 . Vrouw.
  Wonende te Dronrijp, Oosterend (Hen.), Tjerkwerd, Kubaard en Hartwerd.

 

Gehuwd

op zaterdag 11 februari 1741 te Wonseradeel (zelf 23 jaar oud) met :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl