--- NAVIGATIE ---

Sibe Minnes (Sybrandus) Faber   

 

Sibe Minnes (Sybrandus) Faber


Man. Gedoopt op donderdag 11 maart 1706 .
Wonende te Tirns als timmerman, directeur RK College te Amersfoort.
Overleden op dinsdag 17 februari 1761 te Tirns.

Aanwezig bij doop: Tjeerd Melles.
Doopnaam Sibrandus.
Ouders: Minne Sibes/Zybes en Antje Sibrands.


Getuige bij het huwelijk op 19 april 1728 zijn Johaen Hoijtes, Hiltje Johaens, Diuwke Minnes Faber, Pier Cornelis.

Bron: foto uit het geboorteregister uit Archief Roomskatholieke statie/parochie ROODHUIS (Hennaarderadeel). Aanwezig bij Tresoar te Leeuwarden onder toegangsnummer 273-08

Bron DTB 406, Sibe Minnes Faber, RK-parochie Roodhuis, Hennaarderadeel, overleden te Tirns op 17-02-1761.

 

 

Gehuwd

op maandag 19 april 1728 (zelf 22 jaar oud) met de ongeveer 27-jarige:
 • Boukje Bouwes (Bauckjen)
  Geboren in 1701 . Vrouw.
  Overleden op dinsdag 27 februari 1781 te Tirns.

 • 2 kinderen uit dit huwelijk:
  voornaam:  gedoopt:    plaats: 
  Maryke 30-11-1730  
  Maryke 29- 8-1734 Roodhuis RK

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl