--- NAVIGATIE ---

Jacob Lieuwes   

 

Jacob Lieuwes


Geboren ongeveer 1705 . Man.
Wonende te Witmarsum als boer.
Overleden op zaterdag 5 juli 1760 te Witmarsum.

Doe't er troude mei Frouk Bouwes wie hy meerderjarig, vrijgezel tot Witmarsum.
Quotisatie 1749: Jacob Lieuwes te Witmarsum, welgestelde boer, gezin: 4 personen boven de 12 jaar, aanslag 43-17-0, vermogen 2000, Wonseradeel folio 7.
Op 10 oktober 1760 wordt inventaris opgemaakt op verzoek van Froukjen Bouwes, laatst weduwe van wijlen Jacob Lieuwes, in leven huisman te Witmarsum, als erfgename van haar man volgens testamentaire dispositie van 7 juni 1760; de goederen worden getaxeerd door Sybren Jans en Auke Hotses, huislieden te Burgwerd en Hichtum, o.a. veel vee, graan, gereedschappen etc. Verder twee gouden knopen, zilveren gespen, dito zilveren lepels en een boek met zilveren haken. Totaal £ 4350-15-0. Schuldig aan Beytske Meynderts wegens goederen van haar vader £ 1050 en overige kosten; resteert £ 2181-12.

 

 

Gehuwd

op zaterdag 5 februari 1746 te Wonseradeel (zelf ongeveer 41 jaar oud) met de ongeveer 42-jarige:
  • Froukje Bouwes
    Geboren ongeveer 1704 . Vrouw.
    Wonende te Witmarsum.
    Overleden op donderdag 13 augustus 1761 te Makkum.
  • 4 kinderen uit ander(e) huwelijk(en)/relatie(s).


 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.stamboomprogramma.nl