--- NAVIGATIE ---

Sipke Synes   

 

Sipke Synes


Geboren ongeveer 1705 . Man.
Wonende te Joure, te Doniaga, te Sloten en te Balk als boer.
Overleden op dinsdag 10 december 1776 te Joure.

Sipke werd in 1731 huurder van stem 5 van Doniaga.
Rond 1748 wordt Sipke Synes te Doniaga aangesteld tot kurator over Ede en Willem Waltes, beiden op zee en elk voor 1/10 deel erfgenaam van wijlen Jetske Vos, vrouw van Rinnert Murx.

Quotisatie 1749: Sipke Synes te Doniaga, huysman, matig in staat, gezin: 2 personen boven de 12 jaar, aanslag: 22-11-0, Doniawerstal, folio 11.
In 1750 molk Sipke nog maar vier koeien.

Sipke trouwt (r.k. kerk) op vrijdag 5 februari 1762 te Op de Heide met Stijntje Everts. Huwelijksgetuigen waren Aaltje Geerts en Caatje Lovis.
In 1770 (RA DON Z11 180) verklaren Sipke Synnes en Stijntje Everts, echtelieden, huislieden te Doniaga, f 66,= schuldig te zijn aan Uylke Jelles, huisman te St. Nicolaasga, "tersake geleverde vier koebeesten". Waarschijnlijk heeft Sipke zijn boerenbedrijf op moeten geven.

Op 1 februari 1785 (RA HAS G1) wordt Heerke Everts, oom van moederskant, aangesteld tot voogd over Wypkjen, Synne, Evert, Jikke, Folkert en Sipke, de minderjarige weeskinderen van wijlen Sipke Synnes bij Stijntje Everts, die hertrouwd is met Minse Gerrits.


 

 

Gehuwd (1)

in 1730 te Joure (geref.) (zelf ongeveer 25 jaar oud) met de ongeveer 32-jarige:
  • Trijntje Wierds
    Geboren ongeveer 1698 als vierde kind. Vrouw.
    Wonende te Oosterzee.
    Overleden op zondag 11 november 1753 te (r.k. Op de Heide).

 

Gehuwd (2)

op vrijdag 5 februari 1762 te Op de Heide R.K. (zelf ongeveer 57 jaar oud) met de ongeveer 25-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl