--- NAVIGATIE ---

Gerlof Sybes Baarda   

 

Gerlof Sybes Baarda


Geboren op donderdag 5 november 1705 . Man.
In leven boer op Heslingastate onder Marssum.
Overleden ongeveer 1784 .

Boer op Heslingastate onder Marssum (stem 25), ten zuiden van de kerk van Engelum; gebr. ook Engelum 6 (11½ pdm.). Quotisatie: welgesteld, 6+3, 90-8. Person. kohier: 1741 £ 1687-10; 1742 verhoogd tot £ 2000; 1743 nom. ux. nog £ 7000, dus £ 9000; 1748 £ 14000 en nom. ux. £ 4500; 1749-1764 £ 18500.
 

 

Gehuwd

op zondag 22 april 1731 te Engelum (kerk) (zelf 25 jaar oud) met de ongeveer 27-jarige:
 • Geertje Lolkes Fopma
  Geboren in 1704 te Berlikum. Vrouw.
  Overleden op zaterdag 20 augustus 1763 te Marssum. Begraven te Engelum.

  Zij is een afstammeling van Gerlof Piers (Vader van Grutte Pier).

 • 5 kinderen uit dit huwelijk:
  voornaam:  geboren:    geb.plaats:   gedoopt:    plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  Sybe Gerlofs     20- 4-1732 Engelum 10-10-1742 Marssum         
  Baukje Gerlofs   Marssum 2- 1-1735 Engelum 29- 3-1806 Jelsum   Sipke S... 8
  Gerlantje Gerlofs     20- 4-1738 Engelum 30- 7-1800 Engelum   Pier Co... 7
  Sybe Gerlofs 9-10-1743 Engelum     12-10-1774 Engelum 31       
  Lolkje Gerlofs     18- 2-1748 Engelum 21-11-1814 Menaldum         

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl