--- NAVIGATIE ---

Ane Jans   

 

Ane Jans


Geboren als derde kind. Man. Gedoopt op vrijdag 3 maart 1702 te Warga RK.

Overleden ongeveer 1742 .

Doopgetuige op 3 maart 1702 was zijn oom Doeke Anes.
Ane trouwt op zondag 15 juni 1727 te Goutum (gereformeerd, hij te Goutum, bevestiging ook vermeld in de gerefomeerde gemeente te Warga op 7 juni 1827, hij dan te Wirdum), trouwt (kerk) (r.k.) op zondag 8 juni 1727 te Warga (huwelijksgetuigen waren Bauck Wytses en Lyske Russings) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Antje Ruurds.

Op 5 december 1744 wordt Claas Pytters Andringa, huisman te Scharnegoutum, aangesteld tot voogd over Jan, in zijn 15de, Tettie, 15de, Jeltie, 13de, Gerben, 9de, en Ruurd, 6de, de minderjarige weeskinderen van wijlen Ane Jans, huisman te Wirdum, bij Antie Ruirds.

Op 17 maart 1771 doen Jeltje Jans, weduwe van Jan Anes, huisman te Oosterwierum, Tettje Anes en Ruird Anes, beiden te Jorwerd, en Dirk Clasen, huisman te Tzummarum, als man van Gerbrig Anes, aangifte voor het collatoraal van de kinderloos te Jorwerd op 26 december 1770 overleden Tomas Tjeerds (Andringa), hun halfbroer. Als erfgenamen zijn zij bereid de successierechten te voldoen.
Vervolgens wordt ge´nventariseerd. Erg veel vee wordt beschreven. Tengevolge van scheiding van moedersgoed is er een schuld aan Jan, Tettje, Ruurd en Gerbrig Anes van in totaal 1578 cg. 15 st. De nalatenschap bedraagt 1566 cg.
 
 • Zijn vader is:

 • Jan Anes
  Geboren ongeveer 1670 als derde kind. Man.

  Woont te Baard en te Warga
  Beroep boer

 • Zijn moeder is:

 • Tetje Tjepkes
  Geboren ongeveer 1678 te Minnertsga. Vrouw.

  Woont te Hempens en te Warga

 

Gehuwd

op zondag 15 juni 1727 te Goutum (zelf 25 jaar oud) met de 23-jarige:
 • Antje Ruurds
  Geboren als eerste kind. Vrouw. Gedoopt op vrijdag 31 augustus 1703 te Warga RK.

  Overleden dinsdag 17 oktober 1769 te Jorwerd - Westerhuis.

 • 5 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    overleden:  plaats:  partner:    kinderen:
  1 Jan Anes ca.  -1729  - -1789 Oosterbierum Jeltje ... 4
  2 Tetje Anes ca.  -1731     Anne Br...   
  3 Jeltje Anes ca.  -1732 Voor  - -1771         
  4 Gelbrig Anes (Gerbrecht) ca.  -1736 17- 4-1814 Tzummarum Durk Kl...
  Jan Hoi...
  9
  5 Ruurd Anes ca.  -1739 25- 3-1807 Franeker       
  1 kind uit ander(e) huwelijk(en)/relatie(s).


 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.stamboomprogramma.nl