--- NAVIGATIE ---

Gerrit Lolkes   

 

Gerrit Lolkes


Man. Gedoopt op zaterdag 19 februari 1701 te Wartena rk. Doopgetuige is zijn grootvader Gerrit Lolckes.
Wonende te Leeuwarden - Noordvliet (1749) als houtkoper.
Overleden na maandag 12 januari 1756 .

In de huwlijksakte van Gerrit en Gerbrich is vermeld:
"Hierin verclaren zij elcxanderen ruim 50 jaar geleden troubeloften te hebben gedaan, hebbende middeler tijde als echte lieden geleeft, vorders versochten tot solemnisatie van haers gerechts proclamatie. Bovenstaande personen zijn solemnelijck in de echte bevestigt die verclaerden geprocureert te hebben drij kinderen waaronder twee soonen met naemen Lolcke en Reinse Gerrits en een dochter met name Willemke Gerrits."

Ongetwijfeld heeft deze laat officieel bevestigde relatie te maken met hun bezit. Rekening houdend met een erfenis en de verdeling van de goederen moesten zij wel beschikken over een rechtsgeldige huwelijksakte. Zonder rechtsgeldig burgerlijk huwelijk (een huwelijk voor het gerecht of in de gereformeerde kerk) golden de kinderen als onwettig en zouden zij, zo zij al als erfgenamen erkend zouden worden, slechts een gedeelte van de nalatenschappen van hun ouders erven, het gedeelte, dat niet door de kinderen zou worden geërfd, zou dan toevallen aan de broers en zusters van de erflaters.

 

  • Zijn moeder is:

  • Anna Gosses
    Geboren op donderdag 28 april 1672 . Vrouw.
    Overleden op zaterdag 30 augustus 1766 te Wartena 94 jaar oud.

 

Gehuwd

op zondag 13 februari 1729 te Leeuwarden kerk rk (Breedstraat) (zelf 27 jaar oud) met de 19-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl