--- NAVIGATIE ---

Sieuwke Elings Homminga   

 

Sieuwke Elings Homminga


Geboren ongeveer 1700 als eerste kind. Man.
Wonende te Burgwerd als boer.
Overleden in 1784 te Tjerkwerd.

Trouwregister Rooms-katholieke parochie Heilige Martinus Bolsward, 1723. DTB nr: 152, 1710 - 1797.
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 2 maart 1723. Man: Sjuwke Elings Homminga. Vrouw: Ybeltje Jans, Bolsward. NB: getuigen: Auke Mintes, Sasse Gerkes, attestatie 1 februari 1723, de huwelijksgeboden van Sjuwke uit naam van Riemke Sjoukes* tot Cubaard gespierd op 27 Februari, spieringe in het Hof ontslagen. Bij huwelijksakte van 6 maart 1723: "voljarig verspierd door Riemke Sjoukes te Kubaard, welke niet ontvankelijk werd verklaard". (Tresoar)
* Riemke Sjoukes werd bijgestaan, in het proces tegen Sjuwke Elings Homminga, door haar vader Sioucke Ages en haar moeder Jetske Haringhs. Sjuwke Elings werd o.a. bijgestaan/gesterkt door: zijn grootmoeder Sas Pijters(Heerkes)(de moeder van Grietje Pieters, waar zijn vader Eling Sjoukes mee gehuwd was) en zijn curatoren Heercke Pijters, krijgsman tot Lutkewierum en Gerrit Jans, krijgsman tot Exmorra. (bron: hof van frl, inv. 11.108). Riemke Sjoukes maakte bezwaar tegen het huwelijk van Sjuwke Elings met Ybeltje Jans omdat Sjuwke Elings, volgens haar, eerder een trouwbelofte had gedaan aan haar, en deze niet nakwam. (bron: hof van frl, inv. 11.108).

Sieuwke trouwt op zaterdag 6 maart 1723 in Wonseradeel, trouwt R.K. kerk op dinsdag 2 maart 1723 te Bolsward St. Martinus parochie. Huwelijksgetuigen waren Auke Mintes en Saas Gerkes) met Ybeltje Jans.


1728 Stemkohier nummers 19,20 en 21 van Burgwerd:
Eigenaar (voor zich en in kwaliteit): Margaretha barones van Gent, douairière Van Aylva; gebruiker: Sjuke Eelings.

Quotisatie 1749: Sjieuwke Elings te Tjerkwerd, welgesteld boer, gezin: 7 personen boven en 1 onder de 12 jaar, aanslag: 95-15-0, vermogen: 7000, Wonseradeel, folio 82.


 
  • Zijn vader is:

  • Eling Sieuwkes Homminga
    Geboren ongeveer 1673 te Tjerkwerd - Eemswoude. Man.
    Overleden op zaterdag 20 maart 1706 te Tjerkwerd. Begraven te Tjerkwerd (in de kerk in het Hommingagraf).

 

Gehuwd (1)

op dinsdag 2 maart 1723 te Wonseradeel (zelf ongeveer 23 jaar oud) met de ongeveer even oude :

 

Gehuwd (2)

op zaterdag 20 augustus 1729 te Blauwhuis RK (zelf ongeveer 29 jaar oud) met de ongeveer 24-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.stamboomprogramma.nl