--- NAVIGATIE ---

Douwe Douwes (Andela)   

 

Douwe Douwes (Andela)


Geboren op vrijdag 30 augustus 1697 te Schraard. Man.

Woont te Witmarsum - Andlaburen-guod
Beroep boer
Overleden maandag 23 augustus 1762 te Witmarsum 64 jaar oud.

Douwe Douwes huurde Andleburen onder Witmarsum van 1723 tot 1762. Eigenaar is het Armenhuis te Bolsward.

In 1698 was zijn schoonvader gebruiker.

In 1728 is Douwe gebruiker van stem 49 van Witmarsum, eigenaar is het Armenhuis te Bolsward. In 1698 was zijn schoonvader gebruiker.
Douwe trouwt op maandag 21 oktober 1743 in Wonseradeel (hij is weduwnaar en huisman) met Grietje.

Het huurcontract van 19 november 1744 tussen Douwe Douwes, huisman en Gryttie Sybrens, echtelieden te Witmarsum betreffende: sekere zathe en landen, gelegen onder gemelde dorpe Witmarsum, door hen als huurders bewoond, groot 62 1/2 pondematen, beswaart met 25 florenen en 14 stuivers in het algemeen aanbreng ter schattinge Dijks- Dorps- ende Deelslasten naar advenant, voor het tijdvak 5 maart/12 mei 1745 t/m 5 maart/12 mei 1752 op navolgende conditien: Jaarlijks zullen zij op Martini-dagen de huur en andere lasten tot de som van 250 Car.glds (van 20 stuivers).


Voor meer informatie over Andlaburen zie de tekst bij Jan Paulus', geboren 1612.


 

 

Gehuwd (1)

op zaterdag 10 april 1723 te Wonseradeel (zelf 25 jaar oud) met de ongeveer 24-jarige:
 • Lieuwkje Paulus'
  Geboren ongeveer 1699 als tweede kind. Vrouw.

  Woont te Witmarsum
  Overleden maandag 29 juli 1743 te Witmarsum.

 • 11 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:   gedoopt:    plaats:  overleden:  plaats:  partner:    kinderen:
  1 Grietje Douwes   Witmarsum 13- 4-1724 Bolsward (St.F.) Voor 30- 3-1725         
  2 Grietje Douwes   Witmarsum 30- 3-1725 Bolsward (St.F.) Voor 16-12-1731         
  3 Yntie Douwes   Witmarsum 15-10-1727 Bolsward (St.F.)           
  4 Douwe Douwes   Witmarsum 15-10-1727 Bolsward (St.F.) Voor 25- 7-1729         
  5 Douwe Douwes   Witmarsum 25- 7-1729 Bolsward rk (St.F.) Voor 5- 3-1740         
  6 Grietje Douwes   Witmarsum 16-12-1731 Bolsward rk (St.F.) 17- 5-1796 Bolsward Haring ...   
  7 Paulus Douwes   Witmarsum 26- 3-1733 Bolsward (St.F.) 13- 4-1796 Witmarsum Boukje ...
  Marijke...
  14
  8 Ymkje Douwes   Witmarsum 6- 6-1735 Bolsward rk (St.F.)           
  9 Jelle Douwes   Witmarsum 8-11-1736 Bolsward rk (St.F.) Voor 27- 7-1742         
  10 Douwe Douwes 5- 3-1740 Witmarsum 5- 3-1740 Bolsward rk (St.F.)           
  11 Jelle Douwes   Witmarsum 27- 7-1742 Bolsward rk (St.F.)           

 

Gehuwd (2)

op maandag 21 oktober 1743 te Wonseradeel (zelf 46 jaar oud) met de ongeveer 33-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl