--- NAVIGATIE ---

Houkje Tjepkes   

 

Houkje Tjepkes


Geboren ongeveer 1696 als vierde kind. Vrouw.

Op 11 maart 1719 worden Ids Ruurds te Scharnegoutum, Jacob Paulus te Menaldum en Tiepcke Paulus te Jelsum aangesteld tot voogden over Ybeltie (5), en Tiepcke (3), de weeskinderen van wijlen Johannes Johannes te Goutum bij Houck Tiepckes, die opnieuw getrouwd is met Anne Clases.

 
 • Haar vader is:

 • Tjepke Alles
  Geboren ongeveer 1655 . Man.
  Wonende te Hempens, Minnertsga en te Idaard.
  Overleden in 1698 te Hempens.

 • Haar moeder is:

 • Antje Jans
  Geboren ongeveer 1660 . Vrouw.
  Wonende te Roordahuizum.

 

Gehuwd/relatie (1)

ongeveer 1713 (zelf ongeveer 17 jaar oud) met de ongeveer 18-jarige:

 

Gehuwd/relatie (2)

op zondag 12 februari 1719 te Grouw (zelf ongeveer 23 jaar oud) met de ongeveer 24-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl