--- NAVIGATIE ---

Jorrit Piers   

 

Jorrit Piers


Geboren ongeveer 1695 . Man.
Wonende te Langweer en te Tirns als boer en koemelker.
Overleden na 1749 .

Op 7 oktober 1721 wordt Jorryt Piers aangesteld tot voogd over Sipke, in zijn tiende jaar, weeszoon van Fetje Sipkes, bijgestaan door zijn neef (van Fetse) Tialling Ottes, huisman te Dijken, en zijn oom (van Sipke) Sipke Sipkes, huisman te Langweer.
Jorrit en Trijntje woonden op 11 juli 1741 te Tirns en op 10 juni 1745, toen er een boelgoed werd gehouden voor hun crediteuren, woonden zij op Monsmastate onder Bolsward. Uit de op het boelgoed verkochte goederen blijkt dat Jorrit boer was. Blijkens het quotisatiekohier van 1749 is Jorryt Piers een sobere koemelker te Bolsward in de wijk Dijk, zijn gezin bestaat uit twee 2 personen boven en 3 beneden de 12 jaar, de aanslag bedroeg 20-0-0.
Jorrit trouwt op zondag 16 april 1719 te Langweer (gereformeerd), trouwt (kerk) (r.k.) op maandag 17 april 1719 te Op de Heide (huwelijksgetuigen waren Marijke Jolles en Hessel Joannes) op ongeveer 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 29-jarige Sijke Sjoukes.
 

 

Gehuwd (1)

op maandag 17 april 1719 te Op de Heide (zelf ongeveer 24 jaar oud) met de ongeveer 29-jarige:
 • Sijke Sjoukes
  Geboren ongeveer 1690 . Vrouw.
  Wonende te Langweer.
  Overleden op vrijdag 29 april 1729 te Tirns.

 • 1 kind uit dit huwelijk:
  voornaam:  gedoopt:    plaats: 
  Akke Jorrits 16- 5-1720 Op de Heide r.k.

 

Gehuwd (2)

op dinsdag 13 mei 1732 te Roodhuis r.k. (zelf ongeveer 37 jaar oud) met de ongeveer 27-jarige:
 • Trijntje Martens
  Geboren ongeveer 1705 . Vrouw.
  Wonende te Tirns.
  Overleden na dinsdag 7 april 1778 .

 • 4 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam: geb.plaats:   gedoopt:    plaats:  overleden:  plaats:  partner:    kinderen:
  1 Pier Jorrits Tirns 23- 1-1733 Roodhuis r.k. 31-12-1740         
  2 Eeke Jorrits Tirns 27- 6-1735 Roodhuis r.k. 27- 7-1820 Bolsward Dirk Hi... 10
  3 Sijke Jorrits Tirns 10-11-1737 Roodhuis r.k.     Harmen ... 7
  4 Pier Jorrits Tirns 31-12-1740 Roodhuis r.k.     Marijke...   

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl