--- NAVIGATIE ---

Sipke Sipkes Adama   

 

Sipke Sipkes Adama


Geboren ongeveer 1695 . Man.
Wonende te Franeker als koopman.
Overleden op woensdag 3 december 1760 te Franeker.

Froukje trouwt op woensdag 15 augustus 1742 in Hennaarderadeel (attestatie afgegeven gereformeerd Franeker op 15 augustus 1742), trouwt (kerk) (r.k.) op woensdag 8 augustus 1742 te Bolsward St. Franciscus (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Douwe Andries' Donia en haar schoonzus Klaaske Sipkes Adema)
2 januari 1761 (Franekeradeel): Authorisatie van Tiete Jacobs, huisman te Schalsum, tot curator over Sipke en Jan Sipkes, minderjarige kinderen van wijlen de koopman Sike Sipkes Adema. Het betreft de nalatenschap van Andries Jans Andla, in leven huisman te Kubaard, welke nalatenschap door vier kooplieden: Dirk Jackles, Johannes Sipkes Adema, Rein Johannes en Gerrit Dirks Hollander, woonachtig te Franeker en Makkum, op taxatie zal worden gekocht.

 

 

Gehuwd

op woensdag 15 augustus 1742 te Hennaarderadeel (zelf ongeveer 47 jaar oud) met de ongeveer 27-jarige:
 • Froukje Jans Andla (Andela)
  Geboren ongeveer 1715 . Vrouw.
  Wonende te Kubaard.
  Overleden op woensdag 7 oktober 1744 te Franeker.

 • 2 kinderen uit dit huwelijk:
  voornaam:  gedoopt:    plaats:  overleden:  plaats:  partner:    kinderen:
  Sipke Sipkes 2- 8-1743 Franeker r.k.     Christi...   
  Jan Sipkes 7-10-1744 Franeker r.k. 11- 9-1777 Salverd onder Franeker Baukje ... 3

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl