--- NAVIGATIE ---

Doeke Obbes   

 

Doeke Obbes


Man. Gedoopt ongeveer 1690 .
In leven boer.
Overleden op donderdag 9 juni 1735 te Scharnegoutum.

Notitie bij Doeke:

Stemkohier 1728 Scharnegoutum (Wymbritseradeel)
Stem nr. 5, aantal stemmen: 1
zakelijk gerechtigden: Wybe (WIEBE) Joannes (JOHANNES) Brouwer weduwe en kinderen, eigenaar

Doecke (DOEKE) Obbes, gebruiker
Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van Friesland (Leeuwarden 1730). Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3663
Bron: Nedergerechten; autorisatieboeken
Soort registratie: Inschrijving autorisatieboeken
Datum: 14-12-1752
Bijzonderheden: zie ook folio 97
Jouw Gerloffs koopman, woonachtig te Oosterwierum curator Haring Claazen, woonachtig te Brantgum (=mantgum?) curator over de kleinkinderen van wijlen Liskjen Jacobs, woonachtig te Bozum grootmoeder, conform haar codicil van 16 aug.1746.
Weduwe van Obbe Doekes, woonachtig te Bozum
Toomas Doekes zoon van wijlen Doeke Obbes
Dieuwke Jacobs kind
Doeke Jacobs kind
Jacob Jacobs kind
Kinderen van wijlen Jacob Doekes

 
 • Zijn vader is:

 • Obbe Doekes
  Man. In leven bakker te Sneek en boer te Bozum.
  Overleden voor 1753 .

 

Gehuwd

op dinsdag 22 februari 1718 te Roodhuis (zelf 0 jaar oud) met de ongeveer 20-jarige:
 • Stijntje Thomas
  Geboren ongeveer 1698 . Vrouw.
  Overleden op dinsdag 8 april 1749 te Scharnegoutum.

 • 5 kinderen uit dit huwelijk:
  voornaam:  geboren:    geb.plaats:   gedoopt:    plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
  Jacob Doekes ca.  -1719 Scharnegoutum        -1753 Bozum   Grietje... 3
  Liskje Doekes  - -1723 Scharnegoutum 20- 1-1723 Roodhuis RK             
  Wikje Doekes (Victoria)   Scharnegoutum 26-10-1725 Roodhuis RK             
  Obe Doekes   Scharnegoutum 25- 3-1728 Roodhuis RK             
  Thomas Doekes 4-10-1733 Scharnegoutum     26- 6-1806 Tirns 72 Ytje Sy... 5
  1 kind uit ander(e) huwelijk(en)/relatie(s).


 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl