--- NAVIGATIE ---

Tjitske Klases Rijpkema   

 

Tjitske Klases Rijpkema


Geboren als tweede kind. Man. Gedoopt op donderdag 20 april 1690 te Akmarijp n.g..

Woont te Goïngarijp
Beroep boer
Overleden woensdag 15 juli 1722 te Jongeburen onder Goïngarijp.

Tzietscke Klases is in 1718 gebruiker van stem 1 van Goïngarijp.
Tjitske trouwt r.k. kerk op dinsdag 25 april 1719 te Op de Heide (huwelijksgetuigen waren Baukje Arends en Barbara Hendriks) met Antje Willems.

Op 4 augustus1723 (RA DON O17 238) treedt grootvader Joseph Nolckes Swaga, oud-ontvanger, op voor Klaas Tzietskes, minderjarige weeszoon van Tzietske Klases te Goëngarijp bij Johantie Pieters, beiden overleden, om met (de andere) grootmoeder Attie Pieters te Akmarijp te geraken tot een scheiding van de nalatenschap van Johantie. Geaccordeerd wordt dat weeszoon Klaas van moedersgoed krijgt uitgekeerd (ik citeer alleen het zilverwerk) "een silveren bier-kroes, een silveren trouw-kistie, drie gouden ringen, acht silveren lepels waar onder een klein moster-lepeltie, een silveren manns hechten mes, een silveren penningh om kinders op de borst te dragen, een silveren keten om de hals, twee boecken met silveren haacken, der moeder silverwerck dat sij op sijde plachte te dragen" met 900 carg. Grootmoeder Attie zal het kind onderhouden zolang dat beide partijen blieft. Ditzelfde akkoord was in grote lijnen eerder ook al opgemaakt tussen grootvader Joseph en vader Tzietske. Attie Pieters (hier overigens aangeduid als Altie) wordt bijgestaan door Jan, Pieter en Ruird Klases, allen meerderjarig.
Commentaar Ype Brouwers: Joseph kan natuurlijk onmogelijk grootvader zijn van dat kind en op die hobbel komen we in de volgende generaties terug. Op zich natuurlijk een uitzonderlijke akte waarin "grootvader" van de ene kant en grootmoeder van de andere kant de zaken bedisselen!

 
 • Zijn vader is:

 • Klaas Gerrits
  Geboren ongeveer 1645 . Man.

  Woont te Rauwerd en te Akmarijp
  Beroep ontvanger en dorpsrechter van Akmarijp en boer
  Overleden woensdag 26 juni 1697 te Akmarijp.

 • Zijn moeder is:

 • Atje Pieters
  Geboren ongeveer 1656 als tweede kind. Vrouw.

  Woont te Akmarijp
  Beroep boerin
  Overleden ongeveer 1738 .

 

Gehuwd (1)

op zaterdag 20 oktober 1714 (zelf 24 jaar oud) met de ongeveer even oude :
 • Johantje Pieters
  Geboren ongeveer 1690 . Vrouw.


 • 1 kind uit dit huwelijk:
  voornaam:  geboren:    overleden:  plaats:  partner:    kinderen:
  Klaas Tjitskes Voor  - -1715 9- 3-1782 Goïngarijp Grietje... 8

 

Gehuwd (2)

op dinsdag 25 april 1719 te Op de Heide R.K. (zelf 29 jaar oud) met de ongeveer 39-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl