--- NAVIGATIE ---

Klaas Pieters Andringa   

 

Klaas Pieters Andringa


Geboren ongeveer 1689 . Man.
Wonende te Goutum en te Scharnegoutum als boer.
Overleden op maandag 27 november 1775 te Herbaijum.

In 1736 verspiert Klaas, evenals zijn broer Tjeerd, de verkoop van het aandeel in Tyalema sate van zijn zuster en broers en verkrijgt zo een vierde deel van de sate. Twee jaar later ruilt hij dit evenwel met Hiske Maria van Burmania tegen 18 pm. land in de Wargaaster meer.

In 1744 wordt Klaas, wonende te Scharnegoutum, aangesteld als voogd over de wezen van zijn zwager Aane Jans Jorna bij Antie Ruurds.
Quotisatie 1749: Claas Pyters te Scharnegoutum, geheel arme boer, gezin: 4 personen boven de 12 jaar, aanslag: 29-0-0, Wymbritseradeel, folio 49v.
In 1751 verkoopt hij zes pm. greidland onder Goutum aan Sybren Durks aldaar.
 

 

Gehuwd

op zondag 10 oktober 1723 te Goutum (zelf ongeveer 34 jaar oud) met de 24-jarige:
  • Gerbrig Jans
    Geboren als eerste kind. Vrouw. Gedoopt op maandag 10 november 1698 te Warga RK.
    Overleden op dinsdag 1 juni 1756 te Tzum.

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl