--- NAVIGATIE ---

Johan Willem Friso van Nassau   

 

Johan Willem Friso van Nassau


Geboren op maandag 4 augustus 1687 te Dessau als derde kind. Man.
In leven vorst van Nassau-Dietz.
Overleden op dinsdag 14 juli 1711 te Moerdijk 23 jaar oud. Begraven te Leeuwarden.

De Leeuwarder prins Johan Willem Friso is de voorvader van alle Europese vorsten.

Op 14 juli 1711 viel Johan Willem Friso van een pontje het Hollandsch Diep in bij Moerdijk en verdronk. Het schip, waarop ook zijn koets stond, maakte een onverwachte beweging door een windvlaag. De 23-jarige prins greep zich vast aan een andere opvarende, die de koetsdeur wist vast te houden. Het water was echter zo ruw dat Johan zijn houvast verloor en in het water verdween. Zijn lijk werd acht dagen later gevonden door een schipper.
Twee maanden nadat Johan verdronk baarde zijn vrouw een jongetje. Deze Willem Karel Hendrik Friso stelde als Willem IV het stadhouderschap van Friesland, Groningen en zelfs Holland veilig.

Het is aan Johan Willem Friso te danken dat de koningin Beatrix nog altijd een Friese titel draagt. Ze is erf- en vrijvrouwe van Ameland, doordat de stadhouder het eiland voor f 160.000 kocht van de Friese familie Van Cammingha.
In Friesland maakten de Nassau-vrouwen vaak meer indruk dan hun mannen. Zij waren tenminste thuis en leefden langer. De dames staken veel tijd in het beheer en uitbreiding van hun woonhuizen en landgoederen: het Stadhouderlijk Hof en het Princessehof in Leeuwarden en landgoed Oranjewoud. Was Johan Willem Friso niet
verdronken, dan had hij een internationale grootheid kunnen worden. 'Hij was een veelbelovende man', zegt Nassau-kenner
Bearn Bilker (Lc 13-07-2011). Het Hollandse huis Oranje-Nassau zat namelijk zonder opvolgers. De Hollandse stadhouder Willem III had het weliswaar geschopt tot koning van Engeland, maar vanwege zijn kinderloosheid beschouwde hij Johan Willem Friso als beschermeling en opvolger. Toen Willem overleed, ontstond ruzie over zijn erfenis. Johan Willem Friso kreeg de Hollandse titel 'prins van Oranje', maar ook twee andere edelmannen waren uit op het Hollands stadhouderschap. In 1711 zou Johan Willem Friso met een van hen een belangrijk overleg voeren in Den Haag. Toen Friso vanaf het strijdtoneel in België op weg ging, verdronk hij bij Moerdijk. Zijn lijk werd in Delft gebalsemd en met een schip vanaf Amsterdam naar Friesland overgevaren. Pas in februari van het volgende jaar werd hij bijgezet in het Leeuwarder praalgraf van de Friese Nassaus in de Grote Kerk. Later die eeuw werd het graf geplunderd door Friese patriotten. Schedels stuiterden over straat. Toch moet een groot deel van de prinselijke botten nu nog onder de Leeuwarder kerkvloer liggen. Friso's nazaten zouden het stadhouderschap en uiteindelijk zelfs het koningschap van Nederland op hun naam schrijven. Door handige huwelijkskeuzes wisten de Nassaus zich met alle belangrijke koningshuizen te vermengen. Zo komt het dat Beatrix en alle andere vorsten van Europa afstammelingen zijn van Johan Willem Friso.
Door vererving van Willem III (1650-1702), (koning van Engeland, Schotland en Ierland, en stadhouder vanaf 1672) krijgt Johan Willem Friso (1687-1711) de titel prins van Oranje. Het wapen van de Oranjes laat een blauwe hoorn zien op een oranje/geel schild.

 
 • Zijn vader is:

 • Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz
  Geboren op zondag 28 januari 1657 te 's-Gravenhage als tweede kind. Man.
  In leven stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe 1664-1696.
  Overleden op zondag 25 maart 1696 te Leeuwarden 39 jaar oud.

 • Zijn moeder is:

 • Henriette Amalia van Anhalt-Dessau
  Geboren op maandag 16 augustus 1666 te Kleef.
  Overleden op donderdag 18 april 1726 te Oranienstein 59 jaar oud. Begraven te Dietz.

 

Gehuwd

op vrijdag 26 april 1709 te Kassel (zelf 21 jaar oud) met de even oude :
 • Maria Louise Hessen-Kassel
  Geboren op zaterdag 7 februari 1688 te Kassel.
  Overleden op dinsdag 9 april 1765 te Leeuwarden 77 jaar oud. Begraven te Leeuwarden.

 • 2 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  oud: partner:    kinderen:
      Anna Charlotte Amalia 23-10-1710 Leeuwarden 18- 9-1777 Durlach 66 Frederik 1
  * Willem IV Karel Hendrik Friso 1- 9-1711 Leeuwarden 22-10-1751 's Gravenhage 40 Anna 3

 

* De ster geeft aan dat het een voorouder is van Willem-Alexander Claus George Ferdinand van Oranje Nassau geboren donderdag 27 april 1967 te Utrecht.
Een blauwe ster wijst een voorouder van vaders kant aan, terwijl een rode ster aangeeft dat het een voorouder van moeders kant betreft.
Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl