--- NAVIGATIE ---

Feike Jetzes   

 

Feike Jetzes


Geboren ongeveer 1680 als eerste kind. Man.
Wonende te Tjerkwerd als boer.
Overleden ongeveer 1728 .

Doe't hy mei Sibbeltje Tjebbes troude wie hy widners en kaam fan iemswalde ûnder Tsjerkwerd.

Feike trouwde in eerste echt in op de boerderij van Homminga-weduwe Gryttje, stem 15 van Tjerkwerd, voor 4/5 deel bezit van de kinderen van Elingh Homminga. Daar boerde hij in 1718, na het overlijden van Gryttje, nog steeds. Hij zal in 1719 bij zijn tweede vrouw zijn ingetrouwd en het eerstvolgende spoor is dat van Sibbeltje Tjebbes, in 1728 boerin op stem 9 van Greonterp. Klaarblijkelijk was Feike voordien overleden. Sibbeltjes vader Tjebbe Reins was voor 1/3 deel mede-eigenaar van die sate. In 1738 zou Sibbeltje nog steeds boerin zijn op stem 9, maar zij zal in 1736 toch wel bij haar tweede man ingetrokken zijn.   
Feike is overleden tussen 1724 en 1728.


 
 • Zijn vader is:

 • Jetse Feikes
  Man. Wonende te Wolsum (1673) en te Tjerkwerd als boer.
  Overleden ongeveer 1698 .

 • Zijn moeder is:

 • Lolkje Sybolts
  Geboren ongeveer 1640 . Vrouw.
  Wonende te Tjerkwerd.
  Overleden in 1724 te Tjerkwerd.

 

Gehuwd (1)

op zaterdag 24 juni 1713 te Wonseradeel (zelf ongeveer 33 jaar oud) met de ongeveer 36-jarige:
 • Grietje Pieters (Westerhuis)
  Geboren ongeveer 1677 . Vrouw.
  Overleden op donderdag 14 juni 1714 te Tjerkwerd.

 • 2 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats: 
  1 Lolke Feikes 3- 3-1714 Tjerkwerd
  2 Pieter Feikes 4- 3-1714 Tjerkwerd
  2 kinderen uit ander(e) huwelijk(en)/relatie(s).


 

Gehuwd (2)

op zaterdag 13 mei 1719 te Wonseradeel (zelf ongeveer 39 jaar oud) met de ongeveer 29-jarige:
 • Sibbeltje Tjebbes
  Geboren ongeveer 1690 . Vrouw.
  Wonende te Allingawier, Tjerkwerd en te Greonterp als boerin.
  Overleden ongeveer 1758 te Exmorra.

 • 3 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    geb.plaats:   gedoopt:    plaats:  overleden:  plaats:  partner:    kinderen:
  1 Jetse Feikes 21- 2-1720 Tjerkwerd         Riemkje...   
  2 Tjebbe Feikes 15- 5-1722 Tjerkwerd               
  3 Lolke Feikes   Tjerkwerd 12- 2-1724 Sensmeer 13-10-1796 Oudega -W- Akke Si... 8

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl