--- NAVIGATIE ---

Aukje Sytses (Akke)   

 

Aukje Sytses (Akke)


Geboren ongeveer 1675 . Vrouw.
Wonende te Klooster-Lidlum en te Kubaard.

1698 Stemkohier nummer 5 van Kubaard: Sybe Watses (de echtgenote van Sybe is eigenares van de stem) gebruikt: een sate lands te Kubaard, groot 90 pm., belast met f 26-10 op nummer 5 van het floreenkohier.
1698 Stemkohier nummer 12 van Kubaard: Volgens het reëelkohier van 1728 is deze sate belast met 7 cg. en 14 st. jaarlijkse eeuwige rente aan Sybe Watses.
1710 (derde proclamatie op 24 december): Jildert, Jan en Pieke Sybouts en Sybolt Hoytes kopen, ieder voor een vierde gedeelte, stem 5 van Kubaard. Verkopers zijn: Sybe Watses en Akke Sytses, echtelieden.

 
 • Haar vader is:

 • Sytse Klases
  Geboren ongeveer 1650 . Man.
  Wonende te Achlum en te Kubaard.

 • Haar moeder is:

 • Hiske Pykes
  Geboren ongeveer 1655 . Vrouw.
  Wonende te Miedem onder Tzum.

 

Gehuwd

op zondag 4 augustus 1697 te Barradeel (zelf ongeveer 22 jaar oud) met de ongeveer 23-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl