--- NAVIGATIE ---

Eling Sieuwkes Homminga   

 

Eling Sieuwkes Homminga


Geboren ongeveer 1673 te Tjerkwerd - Eemswoude. Man.
Overleden op zaterdag 20 maart 1706 te Tjerkwerd. Begraven te Tjerkwerd (in de kerk in het Hommingagraf).

Stemkohier 1698:
Tjerkwerd stem 15 (Homminga te Eemswoude):
Elingh Homminga te Tjerkwerd, eigenaar met Aucke Homminga voor 4/5, gebruiker voor 't geheel, papist; Sjoerdtie Palsma te Leeuwarden, eigenaar voor 1/5, papist (in 1700 is Elingh alleen eigenaar van 4/5).
Tjerkwerd stem 20:
Douwe Douwes Hoytinga, uit naam van zijn kinderen, eigenaar voor 1/6; Elingh Homminga, eigenaar met Aucke Homminga, voor 1/6, papist; Minne Wybes weduwe buiten Sneek, eigenaar voor 1/6, papist; Sierck Ypes Bualda weduwe, eigenaar voor ¼, papist; Andries Douwes te Tjerkwerd, uit naam van zijn vrouw, eigenaar voor ¼, papist; Wybe Sjoerds, gebruiker.

Tjerkwerd stem 25:
Sierck Ypes weduwe, Sjoerdje te Bolsward, uit naam van haar zoon, eigenaar voor ½; Binne Ruirdts, student te Franeker, eigenaar voor ½, papist; Jetse Feyckes weduwe gebruiker.

Tjerkwerd stem 47:
Sierck Ypes Bualda weduwe, eigenaar voor ¼, papist; Andries Douwes, eigenaar voor ¼, papist; Elingh  Homminga, eigenaar met Aucke Homminga, voor ½, papist; Yeme Jans, gebruiker.

Tjerkwerd stem 48:
Sierck Ypes Bualda weduwe, eigenaar voor ¼; papist; Elingh Homminga, eigenaar, met Aucke Homminga, voor ½; papist; Aucke Homminga, eigenaar; Andries Douwes, eigenaar voor ¼; papist; Yeme Jans, gebruiker.


 
 • Zijn vader is:

 • Sieuwke Aukes Homminga
  Geboren ongeveer 1625 als derde kind. Man.
  Wonende te Tjerkwerd als boer.
  Overleden op donderdag 10 november 1678 . Begraven te Tjerkwerd (in de kerk in het Hommingagraf).

 • Zijn moeder is:

 • Lolkje Wopkes Buma
  Geboren ongeveer 1645 . Vrouw.
  Wonende te Tjerkwerd.
  Overleden op dinsdag 23 september 1687 te Tjerkwerd. Begraven te Tjerkwerd (in de kerk niet in het Hommingagraf).

 

Gehuwd

op donderdag 7 februari 1697 te Jorwerd Gereformeerd (zelf ongeveer 24 jaar oud) met de ongeveer 20-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl