--- NAVIGATIE ---

Anna Gosses   

 

Anna Gosses


Geboren op donderdag 28 april 1672 . Vrouw.
Overleden op zaterdag 30 augustus 1766 te Wartena 94 jaar oud.

Der is in leedbrief van Anna Gosses:
Het heeft God Aalmagtig behaagd onze beminde Moeder en Grootmoeder Anna Gosses, wed. wijlen Lolke Gerrits, in de ouderdom van 94 jaaren 4 maanden en 2 dagen, op zaturdag de 30 augustij 1766 te 5 Uur na Noen, door een langduurige en smertelyke Bedlegering en verval van levenskragten, ten laatste verzeld van hevige pijnen, uit dit tijdelijke Leven op te eischen, en zo wy hopen in de glukkige Eeuwigheid over te voeren. De overledene hadde 63 jaar en ruim 8 maanden met wylen voorsz. haar Man in 't Huwelijk geleeft; wed.(uwe) zedert 30 augustus 1755, zijnde moeder geweest van 12, grootmoeder van 63, en overgrootmoeder van 68, te zamen 143 Kinderen. ......
 

 

Gehuwd/relatie

ongeveer 1696 (zelf ongeveer 24 jaar oud) met de ongeveer 28-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl